Magdalena Andersson har presenterat regeringens program mot skatteflykt

Regeringen har presenterat ett program mot skatteflykt

Finansminister Magdalena Andersson har idag presenterat regeringens 10-punktsprogram mot skatteflykt och skattefusk. Regeringen vill därigenom att fler ska bidra till det gemensamma skattesystemet och uppnå konkurrens på lika villkor.

1000

Kontakt

Carl Gudesjö

Partner, Corporate tax

KPMG i Sverige

E-post

Regeringen vill intensifiera arbetet mot skattefusk och skatteflykt. Vid presskonferensen uppgav Magdalena Andersson sammanfattningsvis följande:
 

 1. Inkludera fler länder i globala standarder för transparens och informationsutbyte
  Idag har 133 länder avtal om automatiskt informationsutbyte. Regeringen vill verka för att ytterligare länder ansluter sig, helst alla. Det automatiska informationsutbytet ökar skattemyndigheternas möjligheter att upptäcka skattefusk. 

 2. Införa automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare
  Som en del av EU:s penningtvättsdirektiv ingår att införa register över vem som är verklig ägare av ett bolag. Regeringen verkar aktivt även för att ett automatiskt informationsutbyte över dessa register ska komma på plats, gärna till nästa sommar. 

 3. Införa informationsplikt för skatterådgivare
  Regeringen vill att det utreds om skatterådgivare ska ha en informationsplikt. Utredningsdirektiv förbereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

 4. Skapa en global svart lista över icke samarbetsvilliga länder och inför skarpa motåtgärder
  Regeringen vill se en lista över icke samarbetsvilliga länder. Listan ska baseras på objektiva rekvisit och regeringen ser gärna i första hand att man tar fram en gemensam lista inom EU.
      
 5. Förstärka arbetet mot momsbedrägerier
  Det pågår ett arbete inom Regeringskansliet med ett utredningsdirektiv för att se hur man kan komma tillrätta med momsbedrägerier.

 6. Förstärka skattetilläggets avskräckande effekt
  Magdalena Andersson anförde att när bolagsskattesatsen sänktes så fick skattetilläggen minskad avskräckande effekt och att regeringen vill se över och förstärka den avskräckande effekten av att skattefuska.

 7. Förstärka Skatteverkets resurser
  Skatteverket kommer få ytterligare resurser för att kunna hantera all ny information som kommer till följd av det utökade utbytet av skatterelaterad information.

 8. Föra upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen
  Regeringen anser att frågor om skatt är strategiska frågor och önskar att dessa frågor förs upp på styrelsenivå. 

 9. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer
  Sverige kommer att bidra till utvecklingsländers uppbyggnad att skatteförvaltningar och internationella samarbeten. 

 10. Vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete
  Här nämnde Magdalena Andersson bl a att regeringen har gett Skatteverket i uppdrag att lämna förslag på hur systemet med krav på personaliggare kan utvidgas till att även omfatta bilverkstäder, partihandel med livsmedel samt kropps- och skönhetsvård. Regeringen vill även att lagen om kassaregister ska omfatta företag som inte har fast driftställe i Sverige.


KPMG:s kommentar
Det är en ny tid inom skatteområdet med ökade krav på transparens och ökad medial bevakning av hur företagen hanterar sina skattefrågor. Magdalena Andersson har också som en av tio punkter att skattefrågorna ska upp på styrelsenivå i företagen. Det är därför viktigt att man som företag har ett aktivt tänk kring hur man hanterar alla skatterelaterade frågor. Varmt välkommen att höra av er till oss om ni vill diskutera just ert företags skattesituation.


Läs mer:
Regeringens 10 åtgärder för att motverka skatteflykt

Read more:
The Swedish Government's action plan: Counteracting tax evasion, tax avoidance and money laundering (PDF 95 KB)

 

 

© 2024 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.