Din utveckling är viktig för oss

Våra medarbetares kunskap och kompetens är avgörande för vår framgång och vi arbetar ständigt för att utvecklas och förbli en attraktiv arbetsgivare. Vi satsar helhjärtat på din personliga utveckling och vill att du ska känna att du utmanas i ditt arbete och bygger på din kompetens kontinuerligt.

Varje medarbetare hos KPMG har en individuell utvecklingsplan som bygger på en väl definierad utvecklingstrappa. Varje steg i utvecklingstrappan innebär ett utökat ansvar för kundrelationer och ledning av uppdrag. I de första stegen ligger fokus främst på att lära sig den yrkestekniska kompetensen och att förstå och identifiera kundernas behov. Därefter ökar successivt ansvaret för att leda andra och för att skapa och underhålla kundrelationer. Tidigt i karriären får du möjlighet att projektleda olika uppdrag.

En egen "jobb-PT"

KPMG är ett kunskapsföretag och vår framgång bygger på våra medarbetare. Vi arbetar aktivt för att vara en spännande arbetsplats där du mår bra, utvecklas och har roligt. Som stöd i din utveckling får du en personlig tränare på jobbet - en ”Performance Manager” - som tillsammans med dig sätter mål för din personliga och professionella utveckling. För oss betyder ordet ”karriär” att ditt nästa steg ska vara rätt för dig. Och att du ska vara väl förberedd när det är dags.

Våra interna utbildningar

Vi har ett stort utbud av utbildningar varje år. Många kurser ges internt inom ramen för KPMG Business School Sverige. Utbildningarna bygger på vår affärsstrategi och våra kunders behov. För dig som är ledare finns interna ledarskapsutbildningar där du får verktyg och stöd i ledarrollen.

KPMG eftersträvar att vara en lärande organisation. En lärande organisation är en organisation som kontinuerligt lär av sina erfarenheter i syfte att lösa sina uppgifter på ett bättre sätt. Med detta menas också att du har ett personligt ansvar att pröva dina kunskaper ute i verkligheten och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor som bidrar till att vi skapar än mer värde för våra kunder och därmed också utvecklar dina kollegors kompetens.