KPMG i Almedalen

KPMG deltar i Almedalsveckan och arrangerar tre seminarier med särskilt fokus på fastighets- och byggbranschen samt välfärdsbrottslighet. Diskussionerna kommer att belysa aktuella utmaningar och möjligheter inom fastighets- och byggbranschen samt om organisationskulturen är nyckeln till att motverka välfärdsbrottslighet.

Läs mer om respektive seminarium nedan och anmäl ditt intresse. Hoppas vi ses där!

Har svensk fastighetsmarknad återhämtat sig?

Efter en osäker tid börjar många aktörer på svensk fastighetsmarknad bli mer optimistiska. Kommer transaktionerna ta fart nu? Vad söker investerarna? Vad går att finansiera? Vilka hot och utmaningar finns kvar?

KPMG bjuder in till en paneldiskussion med ledande branschaktörer som diskuterar nuläget och framtiden för den svenska fastighetsmarknaden. 

 

Mer information: 
Datum: 26 juni 2024
Tid: 08:30 -  10:00 - frukost serveras från 08:30 och seminariet pågår mellan 09:00 och 10:00
Plats: Vårdklockegatan 10, Visby
Ansvarig: Mattias Johansson

Hur motverkas korruption och välfärdsbrott effektivt – är det organisationskulturen som är nyckeln?

Hur kan man skapa en organisationskultur som stöttar medarbetare att agera korrekt och som förebygger korruption, oegentligheter och bedrägerier? Är organisationskulturen nyckeln för att motverka välfärdsbrott, och vad kan göras mer konkret?

Att motverka välfärdsbrott står högt på den politiska agendan och olika korruptionsskandaler är ett återkommande problem för såväl myndigheter som regioner och kommuner. Många menar att organisationskulturen är en försummad komponent i arbetet mot korruption och välfärdsbrott. Hittills har huvudfokus ofta legat på regelverk, riskanalyser och kontroller. Men kanske måste vi prata mer om organisationens kultur och människors beteende i förhållande till gällande regler? Nästa fråga blir då hur man skapar en organisationskultur som stöttar chefer och medarbetare att agera korrekt och som minskar risken för oegentligheter. Vi diskuterar också kopplingen till tillitskultur, värdet av utbildningsinsatser samt andra verktyg och metoder. Vi frågar oss även om det finns en särskild korruptionskultur i Sverige och vad som i så fall krävs för att komma till rätta med den?


Mer information: 
Datum: 26 juni 2024
Tid: 13:30 - 14:20
Plats: Vårdklockegatan 10, Visby
Moderator: Mattias Wikner

Byggkonjunkturen och investeringsbehovet – vilka är de största utmaningarna?

Sverige har ett stort behov av investeringar i infrastruktur. I många regioner är bostadsbristen stor. Samtidigt har både bygg- och entreprenadföretag och bostadsutvecklare haft några magra år. Har det vänt nu? Är branschen rustad för tillväxt? Vilka är de största utmaningarna för att bygga ikapp?

KPMG leder en paneldiskussion med ledande branschaktörer och beslutsfattare som diskuterar förutsättningarna för investeringar i svenska bostäder och infrastruktur. 


Mer information: 
Datum: 27 juni 2024
Tid: 10:00 - 11:00
Plats: Vårdklockegatan 10, Visby
Ansvariga: Mattias Johansson och Carl Gudesjö

informative image