Nove okolnosti-nova pitanja

Nove okolnosti-nova pitanja

Naše kolege pripremaju objave na temu novih mera Vlade, lokalnih i stranih regulatora koje su od značaja za poslovanje.

Naše kolege pripremaju objave na temu novih mera Vlade, lokalnih i stranih regulatora.