Reforma UE privind auditul - Impactul asupra entitatilor din Romania

Reforma UE privind auditul

Reforma Uniunii Europene privind auditul pune bazele unei piețe unice privind auditarea companiilor europene. Scopul acesteia este să redea încrederea în situațiile financiare ale companiilor europene, și în special ale entităților de interes public, prin consolidarea guvernanței, competenței auditorului și calității auditului, precum și prin creșterea independenței principalelor părți interesate implicate în procesul de audit. Această broșură vă faciliteaza o privire de ansamblu asupra evoluțiilor legislative majore din România prin prisma legislației privind auditul, publicată în Monitorul Oficial 548/12 iulie 2017.

1000
Cezar Furtună

Partener, Head of Audit

KPMG in Romania

E-mail
Reforma UE privind auditul

© 2023 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte