Obiective globale

Obiective globale

Obiectivele globale reprezintă un plan de acțiune ambițios pentru oameni, planetă și prosperitate.

Obiectivele globale reprezintă un plan de acțiune ambițios pentru oameni și planetă.

global-goals-sustainable-development-chart-v2

În septembrie 2015, 193 de state membre în Națiunile Unite s-au întâlnit la New York ca să adopte 17 noi Obiective Globale pentru Dezvoltare Sustenabilă care să transforme lumea noastră într-una mai prosperă, sustenabilă, rezistentă. Aceste obiective sunt universale, se aplică tuturor națiunilor și oamenilor. Țelul final este eradicarea sărăciei și foametei extreme până în 2050. 

Aflați mai multe