• Ionuț Măstăcăneanu, Director |
6 mins read

Orice persoană fizică sau juridică ce activează pe o platformă digitală pentru a închiria bunuri imobile, rezidențiale sau comerciale, mijloace de transport, spații de parcare, pentru a vinde bunuri sau pentru a oferi servicii, cum ar fi, de exemplu, livrarea de mâncare, trebuie să știe că ANAF va fi informat despre activitatea sa economică. Astfel, începând cu 31 ianuarie 2024, operatorii de platforme digitale vor avea obligația de raporta către ANAF informații despre vânzătorii activi pe platformele lor. Noua obligație vine odată cu implementarea regulilor DAC 7, cea mai recentă Directivă europeană ce își propune să combată evaziunea, și să ofere o dimensiune veniturilor generate prin intermediul platformelor digitale.

Implementate cu o lună întârziere față de termenul prevăzut de Directivă (31 decembrie 2022), regulile DAC 7 au fost incluse în Codul de procedură fiscală la începutul lui 2023. Odată cu modificările intervenite, operatorii de platforme digitale, vor trebui sa dezvăluie anumite informații despre activitatea prestată de vânzători pe platforma respectivă.

Cine raportează

Toți operatorii de platforme digitale trebuie să raporteze ANAF informațiile despre vânzătorii activi pe platformele lor.  Cine sunt acești operatori ? Potrivit reglementărilor legale, ei sunt orice entitate care pune la dispoziția vânzătorilor o întreagă platformă sau o parte a acesteia, pentru ca aceștia din urmă să poata fi conectați cu utilizatorii platformei pentru a-și desfășura activitatea. Platformă poate înseamna orice software, inclusiv un site web sau o parte a unui site web, aplicații (inclusiv aplicații mobile), care sunt accesibile utilizatorilor și care permit vânzătorilor să fie conectați cu alți utilizatori.

Definiția platformei digitale exclude software care permite exclusiv procesarea plăților, listarea sau promovarea unei activități, redirecționarea sau transferarea utilizatorilor către alte site-uri.

Așa cum sunt definite la acest moment, categoriile de servicii digitale care ar putea intra în scopul analizei DAC7 ar fi platformele de tipul marketplace în care se pun la dispoziție o gamă largă de produse și servicii (cum ar fi îmbrăcăminte, bunuri de larg consum, mobilă, electronice,  electrocasnice, etc), platformele pentru servicii de închiriere mașini (așa-numitele platforme de car sharing), platformele pentru servicii de catering, dar și aplicații de live streaming prin care se pot accesa diverse evenimente în baza unor sume plătite de utilizatori, furnizorii de cursuri online acreditate sau platformele digitale de închiriere în regim hotelier.

De asemenea, si un operator de platforme digitale non-UE (operator de platforme terț) are obligatia de a se înregistra și de a raporta informații conform regulilor DAC7, atât timp cât activitatea supusă raportării se realizează în Uniunea Europeană. Acesta are la dispoziție și opțiunea de a se înregistra într-un singur stat membru.

Considerăm că ar fi necesară clarificarea de către autoritățile fiscale a termenilor definiți destul de larg în textul legislativ, cum ar fi definiția operatorilor de platforme digitale, întrucât, spre exemplu, nu este momentan clar dacă s-ar încadra în definiție și serviciile de stocare în cloud, acestea fiind în fapt servicii care permit vânzătorilor să fie conectați cu utilizatorii în scopul desfășurării activității acestora, în schimbul unei contraprestații.

Din punctul nostru de vedere, analiza încadrării în definiția operatorilor de platforme digitale conform legislației ar trebui să reprezinte primul pas în analiza implicațiilor regulilor aduse de DAC7 la nivelul operatorilor de platforme digitale, concluzia nefiind întotdeauna una la care se ajunge facil.

Activități urmărite

Orice activitate realizată în schimbul unei contraprestații, în oricare din domeniile de închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare, servicii personale, care implică o muncă pe bază de intervale de timp sau sarcini, prestată de una sau mai multe persoane care acționează fie independent, fie în numele unei entități și realizată la cererea unui utilizator, fie online fie în mod fizic, offline, după ce a fost facilitată prin intermediul unei platforme – s-ar putea încadra aici serviciile de livrare de mancare prin aplicații mobile, vânzarea de bunuri sau închirierea oricărui mijloc de transport.

Vânzători raportabili

Intră în această categorie vânzătorii care sunt înregistrați în platformă în timpul perioadei de raportare, indiferent dacă sunt persoane fizice sau entități, având în vedere utilizarea pe scara largă a acestor platforme digitale. Există, totuși, anumite categorii de vânzători excluși, cum ar fi entitățile guvernamentale, cele listate pe piețe reglementate, cele pentru care un operator de platformă a facilitat peste 2000 închirieri de bunuri imobile sau cele facilitate prin intermediul platformei care nu au depășit pragul de 2000 euro într-un an calendaristic.

Termen și sancțiuni

Raportarea informațiilor către autoritățile fiscale se va face anual, până la data de 31 ianuarie a anului următor celui în care vânzătorul a fost identificat în platformă. Primul termen de raportare va fi 31 ianuarie 2024 și va include informațiile aferente anului 2023.

Amenzile pentru neconformare sunt semnificative, stabilite în general în intervalul 20.000 lei si 100.000 lei însa pot exista și alte restricții cu impact inclusiv asupra activității comerciale desfășurate. Astfel, în cazul în care un vânzător nu comunică informațiile necesare nici după primirea a două atenționări transmise ulterior solicitării inițiale, dar nu înainte de expirarea unui termen de 60 de zile de la solicitarea inițială, operatorul de platformă închide contul vânzătorului și nu îi permite acestuia să se înregistreze din nou pe platformă sau reține plata contraprestației către vânzător atât timp cât vânzătorul nu comunică informațiile solicitate.

De asemenea, în cazul în care un operator de platforme terț înregistrat în România nu respectă obligația de raportare conform regulilor DAC7 dupa două atenționări din partea ANAF, aceasta îi va revoca înregistrarea.         

Există de asemenea și anumite obligații și respectiv amenzi și la nivelul furnizorilor de rețele sau servicii electronice - în cazul în care un operator de platformă terț nu respectă obligația de înregistrare sau înregistrarea sa a fost revocată, ANAF poate solicita furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice oprirea accesului la site-ul sau aplicația operatorului de platformă (în 24 ore de la primirea solicitării), până când operatorul respectiv se înregistrează în România sau în alt stat membru (în termen de 24 ore de la notificarea primită de la ANAF). Furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice care nu se conformează cu aceste reguli pot fi sancționați cu amendă stabilită în intervalul 20.000 lei – 100.000 lei.

Nu avem informații în acest moment dacă autoritățile fiscale vor elabora un ghid metodologic de aplicare a măsurilor DAC7, care să aducă o mai mare claritate cu privire la implementarea efectivă a acestor reguli.

Din perspectivă comercială, ne așteptăm ca aceste reguli să creeze tensiuni între operatorii de platforme și vânzătorii înregistrați în ceea ce privește colectarea eficientă a datelor necesare raportării. Mai mult, o blocare a contului unui vânzător ar putea duce automat la o scadere a câștigurilor operatorilor de platforme, un motiv în plus pentru care o atenție sporită trebuie să fie acordată măsurilor de due diligence efectuate.

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte