• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Zmiana rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W poprzednich naszych publikacjach, informowaliśmy Państwa o obowiązkach jakie zostały nałożone na pracodawców w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pracodawcy, do dnia 14 lutego 2021 roku byli zobowiązani do:
 

  1. zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środów do dezynfekcji rąk,

  2. zapewnienia odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Dodatkowo, wprowadzono obowiązek zakrywania , ust i nosa w zakładach pracy, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Mimo luzowania obostrzeń w związku z epidemią COVID-19, w dniu 11 lutego 2021 roku wydano rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Powyższe rozporządzenie przewiduje przedłużenie obowiązujących przepisów w zakresie nałożonych na pracodawców obowiązków do dnia 28 lutego 2021 roku.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.