• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw został przekazany do Sejmu.

W dniu 15 stycznia 2021 roku do Sejmu został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta między innymi ponownie odracza termin wejścia w życie przepisów dotyczących wprowadzenia nowego systemu teleinformatycznego e-KRS.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadziła rewolucję cyfrową w zakresie postępowania rejestrowego przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Więcej informacji w zakresie rewolucji cyfrowej w Krajowym Rejestrze Sądowym możecie Państwo znaleźć w naszej publikacji „Digitalizacja postępowania rejestrowego już w tym roku". Ustawa ta zakładała, iż z dniem 1 marca 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać wnioski do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego tylko w postaci elektronicznej. Ustawa przewidywała również, iż od tego dnia prowadzenie akt rejestrowych, dla podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, odbywać się będzie wyłączenie w systemie teleinformatycznym, a akta rejestrowe prowadzone w postaci papierowej nie będą podlegały przetworzeniu na akta prowadzone w systemie teleinformatycznym.

Na początku 2020 roku Sejm przyjął ustawę odraczającą wejście w życie przepisów dotyczących wprowadzenia nowego systemu teleinformatycznego e-KRS. Zmiany te miały wejść w życie 1 marca 2021 roku. Jednak na początku 2021 roku do Sejmu trafił kolejny projekt ustawy odraczający termin wejścia w życie tych przepisów.

Zgodnie z projektem ustawy, zmiany w zakresie e-KRS zostaną odroczone do dnia 1 lipca 2021 roku.