• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy

Nowe rozporządzenie sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza ono zmiany w zakresie obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy.

Przypominajmy, iż poprzednio obowiązujące przepisy przewidywały obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładach pracy jedynie w sytuacji gdy pracownik wykonywał bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie świadczenia pracy.

Zgodnie z nowymi przepisami w zakładach pracy obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy obowiązuje, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Powyższy nakaz obowiązuje od 28 listopada 2020 roku.
Dodatkowo przypominamy, iż nowe przepisy przewidują jeszcze jeden obowiązek (ma on obowiązywać do 27 grudnia 2020 roku) zapewnienia przez pracodawców (zakłady pracy):

  • osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk oraz

  • odległości między stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.