• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Nowe rozporządzenie sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W dniu 26 listopada 2020 roku Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wprowadza ono zmiany w zakresie obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy. Więcej na ten temat możecie znaleźć Państwo w naszej publikacji: „Obowiązek zakrywania ust i nosa w zakładzie pracy”.

Powyższe rozporządzenie wprowadziło obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Nakaz ten obowiązywał od 28 listopada 2020 roku.

Jednak, w dniu 1 grudnia 2020 roku Rada Ministrów wydała nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które modyfikuje powyższy nakaz.

Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, bądź przyłbicy obowiązuje w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej. Zmiana ta polega na pozostawieniu do decyzji pracodawcy, czy dany nakaz w całości czy np. w części będzie wprowadzony w danym zakładzie pracy.

Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 2 grudnia 2020 roku.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.