• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 1 grudnia 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca odpowiedzialności materialnej pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Poprawa skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (dalej „Ustawa”) wprowadziła szereg rozwiązań zwanych „pakietem alimentacyjnym”. Jednym z przyjętych rozwiązań jest zmiana przepisów Kodeksu pracy dotyczących rozszerzenia odpowiedzialności materialnej pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Celem wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzialności, zgodnie z uzasadnieniem projektodawcy, było zniechęcenie do zatrudniania w sposób nielegalny pracowników będących dłużnikami alimentacyjnymi (tzw. „praca na czarno”) oraz wypłacania im wynagrodzenia w wyższej wysokości niż wynikało to z zawartej umowy o pracę, bez dokonywania odpowiednich potrąceń na rzecz świadczeń alimentacyjnych, do których taki pracownik był zobowiązany.

Zmiany w zakresie odpowiedzialności materialnej pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Zgodnie z nowymi przepisami, od 1 grudnia 2020 roku:

  1. jeśli pracodawca zatrudni pracownika, który figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (więcej o Krajowym Rejestrze Zadłużonych możecie dowiedzieć się Państwo z naszej publikacji: Krajowy Rejestr Zadłużonych już 1 grudnia 2020 roku) z powodu uchylania się przed obowiązkiem alimentacyjnym i potwierdzi na piśmie zawartą z pracownikiem umowę o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,

  2. jeśli pracodawca zatrudni osobę, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i która zalega ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące oraz wbrew obowiązkowi pracodawca wypłaci wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,  

będzie podlegał karze grzywny od 1 500 zł do 45 000 zł.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 grudnia 2020 roku.