Millenniumsgenerasjonen tar ansvar og påvirker fremtidens markeder

Millennials tar ansvar og påvirker fremtidens markeder

Investorer viser økende interesse for bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer (ESG: Environment, Social, Governance). Millenniumsgenerasjonen, født mellom 1980 og 2000, befester seg i økende grad som beslutningstakere. Deres interesse for bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer er i ferd med å forme fremtidens markeder.

1000

Kontaktpersoner

En ny KPMG-innsiktsrapport beskriver trendene innenfor bærekraftige og samfunnsansvarlige investeringer. Tema som moderne slaveri, klimarisiko, ansvarlig skattepraksis,"energy transition" og "impact investment" var for få år siden ikke en del av investorenes vokabular og interesser, men er nå langt mer tilstedeværende.

Noen av de viktigste funnene i KPMG-rapporten er:

  • Det totale markedet for samfunnsansvarlige og bærekraftige investeringer som administreres profesjonelt, anslås nå til $ 30tn. (noe som tilsvarer ca. 275 billioner kroner)
  • 81% av milenniumsgenerasjonen ønsker å lære mer om ansvarlige investeringer.
  • Dobbelt så mange fra milenniumsgenerasjonen som øvrige respondenter ønsker at pensjonen deres skal investeres bærekraftig og samfunnsansvarlig.

Bedrifter bør integrere bærekraft og samfunnsansvar i virksomheten, samt forbedre sine rutiner for ESG rapportering for å fremstå som attraktive for investorer fremover.

KPMG tilbyr ulike tjenester som bidrar til å styrke virksomheters ESG profil:

Business Integrity and Compliance
Climate change and Sustainability
Corporate Intelligence

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.