På innsiden av KPMG Law Advokatfirma

På innsiden av KPMG Law Advokatfirma

Dina Jørstad er jusstudent på 4. året, og har denne vinteren tatt et lengre avbrekk fra lesesalen for å jobbe som trainee i KPMG Law. – Jeg har fått et innblikk i arbeidslivet og fått prøve meg på jussen i praksis.

1000

Kontaktperson

Ida Marie Aamot

Senior HR-konsulent

KPMG i Norge

E-post
Dina Jørstad

Dina Jørstad er i fjerde avdeling på master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Dina fikk et godt innblikk i flere av Laws tjenesteområder, og jobbet spesielt innenfor Corporate Tax og Global Mobility Services. Sistnevnte bistår privatpersoner og selskap som har arbeidsforhold eller aktivitet på tvers av landegrensene, i tillegg til rådgivning innen skatt, arbeidsrett, trygd, immigrasjon og arbeidsgivers rapporteringsforpliktelser. Mye av arbeidet har foregått på engelsk, noe Dina kan fortelle at både har vært lærerikt og utfordrende.

– Man kommer ikke langt med "Common English". Juss på engelsk er en sjanger i seg selv, så det har vært interessant å praktisere juss på engelsk slik som jeg har gjort under trainee-oppholdet.

I løpet av det fem uker lange trainee-oppholdet har Dina fått bryne seg på ulike arbeidsoppgaver for flere av KPMG Laws tjenesteområder.

– Jeg har fått jobbe med faglige dyktige mennesker fra flere faggrupper. Jeg har vært med på klientmøter, bistått i juridiske vurderinger, utformet brev og skrevet artikler til nettsiden. Arbeidsdagen har vært veldig variert, og jeg har lært utrolig mye på kort tid.

Lærerikt og inkluderende

Flere av KPMGs forretningsområder har lang erfaring med internships og trainee-stillinger, og legger opp for at perioden skal gi studentene et rikelig læringsutbytte og på denne måten være nyttig for begge parter.

– Flere i faggruppene har involvert meg i spennende problemstillinger. Jeg har også fått god veiledning og løpende tilbakemeldinger underveis. Jeg synes det er kult at man i KPMG jobber på tvers av nivå og faggruppe, og jeg har sett på det som en stor fordel å kunne møte mange ulike mennesker med høy kompetanse.

Hva mener du er viktig for å få mest ut av et trainee-opphold?

– Man må selvsagt være nysgjerrig, det kommer man ikke utenom. Ellers er det viktig å spørre. Mye. Man støter gjerne på problemstillinger man ikke har sett før, noe som kan være utfordrende. Hvis man er flink til å spørre om veiledning underveis, tror jeg læringsutbyttet blir mye større enn hvis du bare "prøver deg frem" på egenhånd.

Hvordan var overgangen fra lesesalen til arbeidslivet?

– Trainee-oppholdet har vært et motiverende avbrekk fra lesesalen. På jusstudiet er det mye lesing og teori, og det har vært gøy å kunne bryne seg på reelle problemstillinger og få et innblikk i arbeidslivet. Det har skjedd noe nytt hver dag og ingen dag har vært lik. Tiden har gått så fort!

Hvordan har du blitt tatt imot i selskapet?

– Jeg har blitt veldig godt tatt imot. Det er et ungt og sosialt miljø her, ikke bare i advokatfirmaet, men også i de andre av KPMGs forretningsområder. Jeg var blant annet med på hyttetur til Hemsedal. Folk er generelt inkluderende, hyggelige og interesserte.

Har du noen tips til andre studenter som vurderer et trainee-opphold?

– Bare søk! Det er utrolig lærerikt.

© 2023 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.