Annemarie Zielstra

Partner Cybersecurity

KPMG in the Netherlands

Per 1 september 2022 is Annemarie Zielstra benoemd als partner Cybersecurity bij KPMG en verantwoordelijk voor de Publieke Sector. Vanaf 2006 is Annemarie werkzaam in het cybersecurity domein en heeft zij in opdracht van het ministerie van Economische Zaken aan de wieg gestaan van tal van publiek-private samenwerking.

Tevens was zij verantwoordelijk voor het opzetten van een Nationale Infrastructuur tegen Cyber Crime (NICC) waaruit 13 ISACs zijn ontstaan voor de vitale sectoren. In 2013 zijn deze overgedragen aan het NCSC. Van 2014-2022 was zij werkzaam voor TNO Defensie en Veiligheid en onder andere als marktdirecteur verantwoordelijk voor het leggen van het fundament en de executie van de roadmap Cyber Security & Resilience.  Annemarie heeft jarenlange ervaring in complexe multi-stakeholder vraagstukken binnen de overheid. Zowel nationaal, Europees als internationaal.

Daarnaast heeft zij een actieve rol vervuld in verschillende werkgroepen op Europees niveau, was zij lid van de Advisory Group van ENISA, en is zij tevens Platform Fellow van het World Economic Forum op het onderwerp Digital Trust.

Expertisegebieden
Overheid en Publieke Sector en Europese Commissie, cybersecurity & resilience vraagstukken, advies, programmamanagement en implementatie, BIO, risicomanagement en compliance, cyber weerbare ecosystemen, digital trust, leveranciersmanagement.