2023. gada decembrī Saeima pieņēma grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas stājās spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Sākot ar šo gadu, turpmāk būs piemērojama tikai viena likme – 25% līdzšinējo divu – 25% un 40% - vietā. Tāpat ar šiem grozījumiem saistībā ar MUN pārkāpumiem regulējums tika saskaņots ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.

Aplūkosim detalizēti grozījumu būtību un ietekmi uz nodokļu maksātāju.

Ievērojot anotācijā minēto, šo grozījumu mērķis ir vienkāršot MUN piemērošanu un administrēšanu, kā arī veicināt vienkāršotā nodokļa samaksas risinājuma – saimnieciskās darbības ieņēmumu (turpmāk – SDI) konta piemērošanu. Kā šis mērķis realizējas?

Kā mainījusies MUN likme?

Sākot ar 2024. gadu, MUN ir viena likme – 25%. Šīs izmaiņas MUN regulējumā saistītas galvenokārt ar SDI konta darbības efektivizēšanu.

Ievērojot likumu “Par nodokļiem un nodevām” paredzēto algoritmu, pirms grozījumi ir stājušies spēkā, MUN no SDI kontā ienākošās transakcijas vispirms tika rezervēts atbilstoši maksimālajai – 40% likmei. Pārlieku rezervēta summa tika atbrīvota divu darbdienu laikā pēc informācijas pārbaudes un nodokļa aprēķināšanas.

Ņemot vērā to, ka 40% likme tika piemērota tikai retos gadījumos (2022. gadā – 3,7% gadījumos), lai vienkāršotu MUN piemērošanu un administrēšanu, kā arī veicinātu SDI konta piemērošanu un novērstu, ka MUN maksātājiem vispirms tiek rezervēts MUN 40% apmērā, grozījumi paredz atteikties no MUN 40% likmes piemērošanas un noteikt vienu MUN likmi – 25%.

Rezultātā, MUN apmērs uzreiz tiek aprēķināts korekti, dodot nodokļu maksātājam iespēju uzreiz pārvaldīt 15% no apgrozījuma saviem ieskatiem. Turklāt arī tiek atslogots arī Valsts ieņēmumu dienests saistībā ar šī nodokļa administrēšanu.

Kā mainījies nodokļu kontroles nosaukums? Kā precizēts nokavējuma naudas aprēķināšanas periods?

Tāpat ar grozījumiem ir paredzēts precizēt Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 11. panta trešo daļu.

Pirms grozījumiem šajā normā tika paredzēti nodokļa un nokavējuma naudas aprēķināšanas noteikumi datu atbilstības pārbaudes ietvaros identificētā MUN pārkāpuma gadījumā.

Pirms 2023. gada 8. jūnija grozījumiem likumā “Par nodokļiem un nodevām” datu atbilstības pārbaude bija viens no nodokļu pārbaudes veidiem. Taču, sākot ar 2023. gada 30. jūniju, vairāki pārbaudes veidi, tostarp arī daru atbilstības pārbaude, tika apvienoti un integrēti vienā nodokļu pārbaudē – nodokļu kontrole.

Tādējādi, Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 11. panta trešajā daļā tika tehniski aizstāts vecais pārbaudes veida nosaukums (datu atbilstības pārbaude) ar jauno pārbaudes veida nosaukumu (nodokļu kontrole).

Kopā ar šīm izmaiņām mainījās arī nokavējuma naudas aprēķināšanas periods. Pirms grozījumiem pārbaudes periods bija šāds – sākot no nodokļa maksāšanas termiņa un līdz lēmumam par nodokļu pārbaudes (pirms grozījumiem – datu atbilstības pārbaudes) rezultātiem.

Pēc grozījumiem, ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumus, mainījās nokavējuma naudas aprēķināšanas termiņa beigas – nodokļu pārbaudes beigu datuma vietā noteikta nodokļu kontroles uzsākšanas diena.

Kā šie grozījumi ietekmē nodokļu maksātāja situāciju?

Kopumā, iepriekšminētie grozījumi pozitīvi ietekmē nodokļu maksātāja situāciju.

Taču saistībā ar vienas MUN likmes 25% apmērā noteikšanu, būtu svarīgi piebilst, ka Finanšu ministrija līdz 2028. gada 31. decembrim veiks Mikrouzņēmumu nodokļa likumā veikto izmaiņu izvērtējumu, lai noteiktu, vai MUN režīms netiek izmantots ļaunprātīgi. Tādējādi redzēsim, kāds būs Finanšu ministrijas izvērtējuma rezultāts.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.