Saeima nupat ir nobalsojusi par budžetu 2024. gadam. Budžeta likumu paketē bija iekļauti arī vairāku nodokļu likumu grozījumi. Šajā rakstā akcentējam grozījumus, kas skar netiešos nodokļus, proti, pievienotās vērtības nodokli, dabas resursu nodokli, akcīzes nodokli un izložu un azartspēļu nodokli, kas stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī. 

Kādas izmaiņas paredzētas Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likumā?

PVN likumā paredzētas sekojošas izmaiņas, kas būs spēkā ar 2024. gada 1. janvāri:
 • Palielināts PVN reģistrācijas slieksnis - no 40 000 līdz 50 000 EUR. To pārsniedzot, jāreģistrējas VID PVN maksātāju reģistrā,
 • Mainīts regulējums priekšnodokļa atskaitīšanai par ekspluatācijas un degvielas izdevumiem reprezentatīvajam automobilim,
 • PVN atbrīvojumu saraksts papildināts ar sporta pasākumiem, paplašinot nodokļa atbrīvojumu sporta aktivitātēm,
 • Veiktas izmaiņas kārtībā, kādā veicama PVN korekcija par zaudētajiem parādiem,
 • Svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem līdz 2024. gada beigām tiks piemērota 12% nodokļa likme. 

Kāda izmaiņas paredzētas Dabas resursu nodokļa (DRN) likumā?

Lai veicinātu dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu un ierobežotu vides piesārņošanu, paredzēts ieviests jaunus DRN objektus un atsevišķiem objektiem palielināt DRN likmes.

Paredzēti jauni DRN objekti, tai skaitā:

 • ogļūdeņražu ieguve,
 • tekstilizstrādājumi (piemēram, mājsaimniecības tekstilizstrādājumi, apģērbs un apavi),
 • plastmasu saturoši izstrādājumi (mitrās salvetes un baloni, tabakas izstrādājumu filtri un filtri, kas paredzēti lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem) un
 • plastmasu saturoši zvejas rīki, kam nepiemēro ražotāja paplašinātās atbildības sistēmu,
 • riepas, ar ko ir aprīkoti transportlīdzekļi, kurus pirmo reizi reģistrē Latvijā un uz kuriem neattiecas Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likums,
 • plastmasas iepakojums un kompozīta iepakojuma sastāvā esošās plastmasas daudzums, kas pārskata periodā nav pārstrādāts vai reģenerēts vai kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt un kas netika reģenerēts pārskata periodā.
 • DRN likuma grozījumos paredzēts palielināt DRN likmes, t.sk., piemēram:
 • transportlīdzekļiem (no 55 EUR uz 110 EUR),
 • sadzīves un bīstamo atkritumu apglabāšanai (paredzēta pakāpeniska DRN likmes paaugstināšana no 95 uz 130 EUR/t (no 2024. gada 110 EUR, 2025. gadā 120 EUR un 2026. gadā 130 EUR), 
 • par bīstamiem atkritumiem – no 100 uz 135 EUR (no 2024. gada 115 EUR, 2025. gadā 125 EUR un 2026. gadā 135 EUR),
 • par dabas resursu ieguvi.

Kādi grozījumi veikti Akcīzes nodokļa likumā?

Saskaņā ar pieņemtajiem Akcīzes nodokļa likuma grozījumiem ir paredzēta pakāpeniska akcīzes nodokļa likmju paaugstināšana laika periodā no 2024. gada līdz 2026. gadam. Šī likmju paaugstināšana skars alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus  (piemēram, cigaretēm katru gadu vidēji par 5,6%, cenas pieaugums uz 1 paciņu ~ 0,14 līdz 0,20 EUR), elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamajiem šķidrumiem, kā arī elektroniskajās smēķēšanas ierīcēs izmantojamā šķidruma sagatavošanas sastāvdaļām.

Pirmā likmju paaugstināšana stāsies spēkā ar 2024. gada 1. martu. Papildus tam tiek  palielināta likme bezalkoholiskajiem dzērieniem ar cukura saturu no 8 gramiem (ieskaitot) uz 100 mililitriem un naftas produktiem, kas saskaņā ar likumu “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” tiek izmantoti stacionārās iekārtās, celtņos, iekārtās, kuras tiek izmantotas celtniecības darbos u.c. iekārtās. 

Kādi grozījumi veikti likumā “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”?

No 2024. gada 1. janvāra paredzēts paaugstināt azartspēļu nodokļa likmes par 20%. Jaunās likmes ir sekojošas:

 • par katru spēļu galdu – 33 696 EUR,
 • par azartspēļu automātiem – par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu – 6 204 EUR,
 • ja azartspēles organizē, izmantojot telekomunikācijas, azartspēļu nodoklis neatkarīgi no spēles veida ir 12% no šīs spēles.

Kādi ir grozījumi pārējos nodokļu likumos? Par to lasiet nākamajās KPMG Nodokļu aktualitātēs.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.