Ar KPMG Baltics atbalstu Itālijas pašlīmējošo etiķešu ražotājs Tikedo S.r.l. ("Tikedo"), ko kontrolē privātā kapitāla uzņēmums White Bridge Investments, ir iegādājies vairākuma līdzdalību Latvijas uzņēmumā SIA Impaks ("Impaks"), kurš specializējas augstākās kvalitātes alkoholisko dzērienu etiķešu ražošanā.

Plānotajā darījumā KPMG Baltics konsultāciju pakalpojumu nodaļa darbojās kā pircēja konsultants un veica SIA Impaks finanšu un nodokļu padziļināto izpēti. Šis iegādes darījums paver iespējas Tikedo iegūt modernas iekārtas un pieredzi un plašas zināšanas speciālo izejvielu pārklājumu un laminēšanas jomā, kā arī – lielāku tirgus daļu. Darījuma rezultātā gūtās priekšrocības palīdzēs Tikedo sasniegt mērķi būt par uzņēmumu, kurš nosaka nozares kvalitātes un inovāciju standartus marķēšanas risinājumu jomā.

1998. gadā dibinātais uzņēmums Impaks ir ieguvis izcilu reputāciju augstas kvalitātes alkoholisko dzērienu etiķešu izgatavošanā. Impaks ir pazīstams kā augstas kvalitātes un novatorisku etiķešu ražotājs, kurš izmanto dažādas progresīvas tehnoloģijas, tostarp fleksogrāfisko un digitālo druku, folijas apdruku, reljefa apdruku, lakošanu un laminēšanu.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums