KPMG palīdzējis Tartu Universitātes Akadēmisko lietu birojam un akadēmiskajam personālam izveidot un ieviest darba ikdienā lielo valodu modeli (LLM) “MS Azure OpenAi”, kas ir drošāka alternatīva populārajam “Chat GPT”.

Datu pārvaldība, privātums un datu drošība ir vienas no galvenajām KPMG prioritātēm, un KPMG eksperti labi pārzina šīs tēmas, tāpēc var palīdzēt saviem partneriem izveidot “MS Azure OpenAI”. Tas būtībā ir vismaz tikpat labs rīks kā ChatGPT (ieskaitot 3.5 un 4 versiju), taču tam nav tādu privātuma, datu drošības un komerciālās izmantošanas risku, kādi izriet no “Chat GPT” privātuma politikas – visa ievadītā informācija tiek apkopota un var tikt izmantota arī jaunu programmu un pakalpojumu radīšanai. Microsoft ievieš LLM klienta mākoņkonta ietvaros, dati nekur netiek pārsūtīti, un tie tiek iznīcināti, kad konts tiek slēgts. Šis ir labs piemērs tam, kā LLM izmantot atbildīgā organizācijā, kura apzinās riskus.

KPMG Latvijā kopā ar KPMG Igaunijā palīdzēja Tartu universitātei ieviest “MS Azure OpenAi” API, kā arī API pārvaldību un uzraudzību. Tāpat KPMG eksperti apmācīja administratorus, kā ātri apgūt diezgan specifiskas tehniskās zināšanas, kas nepieciešamas, lai pārvaldītu un administrētu universitātes Microsoft LLM mākoņkontu. Šis ir labs piemērs tam, kā LLM izmantot atbildīgā organizācijā, kura apzinās riskus.

Lai uzzinātu vairāk par to, kā KPMG var palīdzēt jūsu organizācijai vai uzņēmumam izveidot drošu un pārvaldāmu LLM vidi, aicinām sazināties ar KPMG Lighthouse vecāko projektu vadītāju Edvīnu Elfertu.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums