Mainīta zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksta publicēšanas un atjaunošanas kārtība

2023. gada 27. jūnijā pieņemti jauni Ministru kabineta (MK) noteikumi Nr. 333 “Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksts” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 333), kuri nosaka jaunu zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju (ofšoru) saraksta aktualizēšanas kārtību.

Kādas ir izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstā?

Vienlaikus ar MK noteikumu pieņemšanu, Finanšu ministrija 2023. gada 29. jūnijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” ir publicējusi aktuālo zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu, saskaņā ar kuru iepriekšējais saraksts tiek papildināts ar:

  • Britu Virdžīnu salu teritoriju,
  • Kostarikas Republiku,
  • Māršala Salu Republiku,
  • Krievijas Federāciju.

Kādas ir izmaiņas zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju saraksta publicēšanas un atjaunošanas kārtībā?

2023. gada 1. jūlijā, stājoties spēkā MK noteikumiem, spēku zaudēja MK 2020. gada 17. decembra noteikumi Nr. 819 “Noteikumi par zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 819).

Pirms šo MK noteikumu spēkā stāšanās MK noteikumu Nr. 819 2. punktā bija iestrādāts saraksts ar zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām, saskaņojot sarakstu ar Eiropas Savienības (ES) sarakstu (I pielikuma aktuālā redakcija) ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas (turpmāk – ES saraksts)[1]. ES saraksta aktualizēšanas gadījumā MK noteikumus bija katru reizi tehniski jāgroza, pielāgojot vietējo sarakstu ES sarakstam. ES saraksts tiek pārskatīts 2 reizes gadā, taču MK noteikumi parasti tika grozīti tikai vienu reizi gadā, tādējādi atpaliekot laika ziņā.

Lai novērstu regulāru MK noteikumu tehnisku grozīšanu un nodrošinātu savlaicīgāku reaģēšanu uz izmaiņām ES sarakstā, tika pieņemti jauni MK noteikumi Nr. 333, kuros ir iekļauta tieša atsauce uz ES sarakstu – tātad valstis un teritorijas, kas iekļautas ES sarakstā, automātiski tiks uzskatītas par zemo nodokļu un beznodokļu valstīm Latvijas regulējumā.

MK noteikumi Nr. 333 arī nosaka procedūru aktualizētā ES saraksta publicēšanai. Proti, pēc aktualizētā ES saraksta publicēšanas ES Oficiālajā Vēstnesī, Finanšu ministrijai ir jāpaziņo par aktualizēto zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī publicējot informāciju ministrijas tīmekļa vietnē.

[1] ES saraksts pieejams šeit: EU list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes - Consilium (europa.eu)


 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.