1% sods par neatbilstošu transfertcenu dokumentāciju

1% sods par neatbilstošu transfertcenu dokumentāciju

Soda apmērs ir noteikts līdz vienam procentam no kontrolētā darījuma summas.

1000
Aina Okseņuka – KPMG Latvijā

Projektu vadītāja, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

E-pasts
1% sods par neatbilstošu transfertcenu dokumentāciju

Likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz, ka Valsts Ieņēmumu dienestam (VID) ir tiesības piemērot nodokļu maksātājam soda naudu, ja nodokļu maksātājs nav ievērojis transfertcenu dokumentācijas prasības. Soda apmērs ir noteikts līdz vienam procentam no kontrolētā darījuma summas, bet ne vairāk kā 100 000 euro.

Esam praksē saskarušies ar situāciju, kad VID ir šādu sodu piemērojis nodokļu maksātājam, kurš iesniedza VID transfertcenu dokumentāciju, tomēr tā nebija pienācīgi atjaunota, kā arī nodokļu maksātājs pēc vairākkārtīgiem VID atgādinājumiem un norādījumiem uz nepilnībām, nebija šīs nepilnības pilnībā novērsis. Šajā gadījumā VID piemēroja maksimālo iespējamo sodu. Analizējot šo gadījumu, mēs redzam, ka VID īpaši nepamatoja, kādēļ sods tiek piemērots maksimālā apmērā, lai arī normatīvie akti paredz, ka sods var būt “līdz” 1%.

Atgādinām, ka minētais 1% sods var tikt piemērots neatkarīgi no tā, vai nodokļu maksātāja darījumi ar saistītām pusēm faktiski atbilst tirgus cenām (t.i. vai tiešām pastāv nodokļu riski). Šis administratīvs sods noteikts par neatbilstošu vai laikā neiesniegtu transfertcenu dokumentāciju. Turklāt, soda piemērošana neizslēdz iespēju, ka VID joprojām var potenciāli veikt nodokļu kontroles pasākumus par tiem pašiem saistīto pušu darījumiem un uzrēķināt nodokli un soda naudas.

Mēs iesakām saviem klientiem ņemt vērā potenciālā soda risku, sagatavot transfertcenu dokumentācijas savlaicīgi un atbilstoši prasībām, kā arī aktīvi iesaistīties komunikācijā ar VID, ja tas konstatē kādas nepilnības un lūdz tās novērst.

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 4. ceturksnī vai citām aktualitātēm.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums