Administratīvās apgabaltiesas vērtējums par jēdziena “riska persona” mērķi un piemērošanu

Jēdziena “riska persona” mērķis un piemērošana

Administratīvās apgabaltiesas vērtējums par jēdziena “riska persona” mērķi un piemērošanu.

1000
Administratīvās apgabaltiesas vērtējums par jēdziena “riska persona” mērķi un piemērošanu.

Stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas 2022. gada 5. oktobra spriedums lietā Nr. A420167421, kurā apgabaltiesa vērtēja jēdziena “riska persona” mērķi un piemērošanas aspektus.

Apgabaltiesa atzina, ka izvērtējot, vai personai ir piemērojams ierobežojums veikt komercdarbību, nav pietiekami atsaukties tikai uz personas vadītā uzņēmuma nodokļu nenomaksāšanas faktu. Svarīgi ir arī pierādīt, ka personas mērķis ir bijis izkrāpt no valsts budžeta finanšu līdzekļus, nelegālu ienākumu legalizēšana vai līdzīgs nolūks.

Attiecīgi, apgabaltiesa konstatēja, ka VID personu var iekļaut riska personu sarakstā tikai tad, ja tiek konstatēts ne tikai nodokļu nemaksāšanas fakts, bet arī tas, ka nodokļu nemaksāšanas pamatā ir personas negodprātīga rīcība.

Konkrētajā lietā tika atzīts, ka persona nav iekļaujama riska personu sarakstā. Apgabaltiesas ieskatā nav apšaubāma VID norādītā informācija par to, ka SIA  neveica nokavēto nodokļu maksājumus atbilstoši VID noteiktajiem grafikiem un neveica kārtējos nodokļu maksājumus. Tomēr uzņēmumu raksturojošās ziņas savā kopumā nenorāda uz to, ka SIA būtu izveidota nevis komercdarbības veikšanai pēc būtības, bet gan tādēļ, lai no valsts budžeta izkrāptu finanšu līdzekļus, legalizētu nelegālus ienākumus vai īstenotu cita veida krāpniecisku darbību.

Ņemot vērā minēto, ir konstatējams, ka gadījumā, kad personu iekļauj riska personu sarakstā, nav pietiekami formāli atsaukties uz personas vadītā uzņēmuma nodokļu nenomaksāšanas faktu. Ir svarīgi noskaidrot šīs personas nodokļu nemaksāšanas mērķi.

 

--------------

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 4. ceturksnī vai citām aktualitātēm.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Autores:

Irēna Lejiņa, Direktore Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

Nataļja Golubeva, Vecākā speciāliste Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums