Jauna ES nodokļu iniciatīva - nosacītie procentu izdevumi

Jauna ES nodokļu iniciatīva

Paredzēts ieviest nosacītos procentus, par ko iespējams samazināt apliekamo ienākumu.

1000
Jauna ES nodokļu iniciatīva - nosacītie procentu izdevumi

Šobrīd projekta izstrādē ir Eiropas Padomes direktīva (turpmāk – Direktīva), ar ko paredz noteikumus par atvieglojumu tādu stimulu samazināšanai, kas sekmē parādsaistību uzņemšanos, un par procentu atskaitāmības ierobežošanu uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk – UIN) vajadzībām. Citiem vārdiem, ar šo direktīvu paredzēts ieviest nosacītos procentus, par ko iespējams samazināt apliekamo ienākumu.

Šīs Eiropas Savienības iniciatīvas mērķis ir mudināt uzņēmējus mazāk aizņemties un uzņēmuma attīstībai izmantot pašu līdzekļus, proti, nesadalīto peļņu. Tādējādi palielinot pašu kapitālu un samazinot pārmērīgu parādsaistību apmēru, kā rezultātā mazinot maksātnespējas riskus.

Direktīvas ierosinātais atvieglojums paredz ieviest nosacītos procentus, ko rēķina no pašu kapitāla pieauguma un par kuriem var samazināt ar nodokli apliekamo ienākumu.

Direktīva nosaka, kā nosakāma nosacītā procentu likme, pašu kapitāla pieaugums, kādā periodā atvieglojums ir piemērojams. Tāpat Direktīva nosaka dažādas pretizvairīšanās normas, lai ieviestais regulējums netiek ļaunprātīgi izmantots.

Ja direktīva tiks pieņemta, tad plānots, ka dalībvalstīm līdz 2023.gada 31.decembrim jāpieņem un jāpublicē normatīvie un administratīvie noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu direktīvas prasības.

Šobrīd nav zināms, kā šī direktīva tiks ieviesta Latvijā un kādai UIN bāzei tiks piemērots šis atvieglojums – vai bāzei, kas rodas no dividenžu sadales vai arī jebkurai UIN bāzei.

 

 

--------------

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 4. ceturksnī vai citām aktualitātēm.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Autore:

Ivonna Balode, Projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums