Par grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

Par grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

Šā gada 20. oktobrī ir izsludināti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”.

1000
Par grozījumiem likumā “Par akcīzes nodokli”

Šā gada 20. oktobrī ir izsludināti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”. Grozījumu veikšanas pamatojums ir Latvijas akcīzes nodokļa regulējumu saskaņošana ar jauno Eiropas Savienības (turpmāk – ES) direktīvu 2020/262/ES, kas aizstās līdzšinējo direktīvu 2008/118/EK. Likuma grozījumi stāsies spēkā vienlaikus ar jauno ES direktīvu 2023. gada 13. februārī.

Likuma grozījumi paredz samērā plašas izmaiņas nodokļa piemērošanā, taču viens no būtiskākajiem jauninājumiem, kas iestrādāts likumā, ir regulējums akcīzes nodokļa piemērošanai akcīzes preču tālpārdošanas darījumos. Kā zināms, jau kopš 2021. gada 1. jūlija ES ir ieviests tā sauktais OSS (One Stop Shop) režīms pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanai, kas būtiski atvieglo šī nodokļa samaksu par fiziskajām personām piegādātajām precēm uz citu ES dalībvalsti.  OSS režīms nodrošina PVN samaksu patēriņa valstī, tas ir, valstī, kurā atrodas fiziskā persona, kas iegādājas attiecīgo preci no citas ES dalībvalsts piegādātāja, bez piegādātāja PVN reģistrācijas šajā valstī. Savukārt likumā “Par akcīzes nodokli” līdz šim bija regulēta akcīzes nodokļa piemērošana tikai kafijas un bezalkoholisko dzērienu tālpārdošanas darījumos, taču nebija atsevišķa regulējuma alkoholisko dzērienu tālpārdošanai. Līdz ar to, piemērojot vispārīgās prasības šādos gadījumos, par akcīzes nodokļa maksāšanu Latvijā bija atbildīga fiziskā persona, kas, izmantojot citās ES dalībvalstīs reģistrētu internetveikalu piedāvājumu, iegādājās alkoholiskos dzērienus. Piemērojot šādu režīmu, akcīzes nodokļa samaksa un administrēšana bija būtiski apgrūtināta un pārsvarā netika nodrošināta vispār.

Turpmāk jaunie grozījumi likumā paredz vienādu akcīzes nodokļa piemērošanu gan par kafijas un bezalkoholisko dzērienu piegādi, tā arī par alkoholiskajiem dzērieniem, kas Latvijā tiks piegādāti tālpārdošanas darījumos. Likuma grozījumi paredz, ka par akcīzes nodokļa samaksu Latvijā būs atbildīgs preču piegādātājs – citas ES dalībvalsts persona vai tās ieceltais akcīzes nodokļa maksātāja pārstāvis Latvijā. Nodoklis būs piemērojams, ievērojot Latvijā noteiktās nodokļa likmes un nodokļa samaksas kārtību.

Vēlamies norādīt, ka jaunais regulējums attieksies arī uz tiem Latvijas uzņēmējiem, kas akcīzes preces no Latvijas piegādās citu ES dalībvalstu fiziskajām personām. Šādās situācijās Latvijas piegādātājiem būs jāmaksā akcīzes nodoklis tajās ES valstīs, kur atradīsies viņu pircējs, ievērojot attiecīgās dalībvalsts nosacījumus akcīzes nodokļa piemērošanai. Ja par akcīzes precēm, kas piegādātas fiziskām personām citā dalībvalstī, nodoklis būs jau samaksāts Latvijā, to varēs atgūt, ievērojot attiecīgās likumā noteiktās procedūras.

 

--------------

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 4. ceturksnī vai citām aktualitātēm.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Autore:

Gunta Kauliņa, Vecākā projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums