KPMG atbalsts Latvijas vēja parki projekta attīstībā

KPMG atbalsts Latvijas vēja parki projekta attīstībā

KPMG komanda veica ekonomisko un finanšu analīzi attiecībā uz vēja parku projekta plānu.

1000
KPMG atbalsts Latvijas vēja parki projekta attīstībā

Lai uzlabotu Latvijas enerģētisko drošību un neatkarību, kā arī izveidotu stratēģiskas nozīmes lielas jaudas vēja enerģijas parkus, 22. jūlijā tika reģistrēts AS "Latvenergo" un AS "Latvijas valsts meži" kopuzņēmums vēja parku attīstībai SIA "Latvijas vēja parki".  Kopuzņēmuma vispārējais stratēģiskais mērķis ir īstenot stratēģiski svarīgu vēja parku projektus Latvijas Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā 2021.–2030. gadam iekļauto mērķu sasniegšanai un turpmākai virzībai uz klimatneitralitātes sasniegšanu, veicinot enerģētiskās neatkarības nodrošināšanu. Šī projekta attīstībā KPMG komanda  veica ekonomisko un finanšu analīzi attiecībā uz vēja parku projekta plānu, kā arī sniedza konsultācijas par citiem šādu projektu attīstības jautājumiem.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums