Jaunās ESAO transfertcenu vadlīnijas

Jaunās ESAO transfertcenu vadlīnijas

ESAO ir publicējusi 2022. gada ESAO Transfertcenu pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām.

1000
Jaunās ESAO transfertcenu vadlīnijas

Jaunās ESAO transfertcenu vadlīnijas

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) ir publicējusi 2022. gada ESAO Transfertcenu pamatnostādnes starptautiskiem uzņēmumiem un nodokļu administrācijām.

Kā teikts ESAO relīzē, transfertcenu pamatnostādes sniedz norādījumus par to, kā piemērot “nesaistītu uzņēmumu darījumu principu” – starptautiski atzītu vienotu pieeju tam, kā uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām vērtēt pārrobežu darījumus saistītu uzņēmumu starpā.

2022. gada vadlīniju izdevums vienā publikācijā apvieno 2017. gada izdevumā veiktās izmaiņas, kas izriet no:

  • Ziņojuma “Pārskatīti ieteikumi par darījumu peļņas sadalīšanas metodi”
  • Ziņojuma “Ieteikumi nodokļu administrācijām par grūti vērtējamu nemateriālo aktīvu pieejas piemērošanu”
  • Ziņojuma “Transfertcenas noteikšanas vadlīnijas finanšu darījumos”
  • Šo apkopoto Transfertcenu vadlīniju versiju bija nepieciešams publicēt, lai nodrošinātu to konsekvenci vairāku atsevišķu ziņojumu dēļ.

Atgādinājums par obligāto transfertcenu dokumentācijas iesniegšanu

Likuma “Par nodokļiem un nodevām"152. pantā ir minēts, ka noteiktiem nodokļu maksātājiem ir obligāta prasība sagatavot un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām transfertcenu dokumentāciju, ja izpildās vismaz viens no kritērijiem:

  • globālo un vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa pārsniedz 15 miljonus EUR vai kontrolēto darījumu summa pārsniedz 5 miljonus EUR un neto apgrozījums pārsniedz 50 miljonus EUR;
  • tikai vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa pārsniedz 5 miljonus EUR. Arī šajā gadījumā Valsts ieņēmumu dienests var pieprasīt sagatavot globālo dokumentāciju 12 mēnešu laikā, bet iesniegt to būtu nepieciešams viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Ja šie kritēriji neizpildās un kontrolēto darījumu summa pārsniedz 250 tūkstošus EUR, bet nepārsniedz 5 miljonus EUR, dokumentācija ir jāsagatavo 12 mēnešu laikā, bet jāiesniedz viena mēneša laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma, kas kopumā ir uzskatāms par ļoti īsu laika periodu dokumentācijas sagatavošanai. Ja nodokļu maksātājs laicīgi neiesniedz dokumentāciju vai ir pārkāpis dokumentācijas sagatavošanas noteikumus, Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības uzlikt soda naudu līdz 1% no kontrolētā darījuma vērtības, bet ne vairāk kā 100 tūkstošus EUR.

Iesakām transfertcenu dokumentāciju par 2021. gadu sākt gatavot jau 2022. gada vasarā, lai atvēlētu pietiekami daudz laika kvalitatīvas dokumentācijas sagatavošanai.

 

 

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 2. ceturksnī.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Lai nepalaistu garām jaunāko "Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes"  publikāciju, aicinām pierakstīties jaunumu saņemšanai šeit

Sazinieties ar mums!

Kaspars Banders, Vecākais projektu vadītājs, Nodokļu konsultācijas, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums