Grozījumi UIN likumā par ziedojumu atvieglojumu

Grozījumi UIN likumā par ziedojumu atvieglojumu

Šī gada UIN likuma grozījumos, kas stājās spēkā 21. aprīlī, tika grozīta arī norma par ziedojumu atvieglojumiem.

1000
Grozījumi UIN likumā par ziedojumu atvieglojumu

Šī gada UIN likuma grozījumos, kas stājās spēkā 21. aprīlī, tika grozīta arī norma par ziedojumu atvieglojumiem.

UIN likums savā būtībā paredz divas ziedojuma atvieglojuma iespējas*:

  • Ziedojumu uzskatīt par atskaitāmu izdevumu, ja ziedojuma apmērs nepārsniedz:
    • 5% no iepriekšējā gada peļņas pēc nodokļa; vai
    • 2% no iepriekšējā gada bruto algām
  • Samazināt UIN, kas maksājams no peļņas, kas tiek sadalīts dividendēs.

Saskaņā ar minētajiem grozījumiem UIN likumā sākot ar 2022. gada 21. aprīli UIN par dividendēm var samazināt par 85% no ziedojuma iepriekšējo 75% vietā, bet ne vairāk kā 30% no nodokļa summas iepriekšējo 20% vietā. Turklāt par ziedojumu, kam piemērots šis atvieglojums, vairs nav jāmaksā UIN 0.2/0.8 apmērā kā par izdevumu, kas nav saistīts ar saimniecisko darbību.

Šī gada 27. jūnijā VID ir atjaunojis metodisko materiālu par UIN piemērošanu ziedojumiem un tajā skaidro, kā piemērot UIN ziedojumiem tajās situācijās, kad tiek izmantota ziedojuma atlaide UIN samazināšanai.

VID skaidro, ka tikai 85% no ziedojuma ir uzskatāmi par saistītiem ar saimniecisko darbību, savukārt atlikušie 15% - ar saimniecisko darbību nesaistītiem. Šo VID interpretāciju diemžēl nevar izlasīt UIN likumā.

*Lūdzam iepazīties ar UIN likuma 12. panta normām un UIN likuma piemērošanas noteikumiem ar kritērijiem, kam jāizpildās, lai par veikto ziedojumu varētu piemērot atvieglojumu. 

- - -

Raksts ir ieskats par KPMG Baltics SIA ieskatā būtiskākajām izmaiņām nodokļu regulējošajos normatīvajos aktos 2022. gada 2. ceturksnī.

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Pierakstīties jaunumu saņemšanai

Lai nepalaistu garām jaunāko "Nodokļu un grāmatvedības aktualitātes"  publikāciju, aicinām pierakstīties jaunumu saņemšanai šeit

Sazinieties ar mums!

Ivonna Balode, Projektu vadītāja Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums