Panākta vienošanās par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ieviešanu (CSRD)

Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva (CSRD)

Pēc ilgām diskusijām panākta vienošanās par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ieviešanu (CSRD).

1000
Pēc ilgām diskusijām panākta vienošanās par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas ieviešanu (CSRD)

Pagājušajā nedēļā Eiropas Padome un Parlaments pēc plašām diskusijām panāca pagaidu politisku vienošanos par Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas (CSRD) ieviešanu.

CSRD mērķis ir palīdzēt pāriet uz ilgtspējīgāku ekonomiku, aizstājot pašreizējo Nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvu (NFRD) ar daudz plašāku un saprotamāku regulējumu attiecībā uz ziņošanu par ilgtspēju, balstoties uz ESG (vides, sociālajiem un pārvaldības aspektiem).

Priekšlikumā ir panākta vienošanās par regulējuma pakāpenisku ieviešanu, ņemot vērā uzņēmuma lielumu:

  • 2024. gada 1. janvārī regulējums ir jāievieš sabiedrībām, kurām jau tagad ir noteikts pienākums ievērot nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvas prasības;
  • 2025. gada 1. janvārī regulējums ir jāievieš uzņēmumiem, kuriem pašreiz vēl nav noteikts pienākums ievērot nefinanšu ziņojumu sniegšanas direktīvas prasības; un
  • 2026. gada 1. janvārī – biržā kotētiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, mazām un nesarežģītām kredītiestādēm un kaptīvajām apdrošināšanas sabiedrībām.

Mazi un vidēji uzņēmumi varēs izmantot tiesības neieviest regulējumu pārejas periodā, kas nozīmē, ka tie būs atbrīvoti no pienākuma piemērot direktīvu līdz 2028. gadam.

Prasības ieviest direktīvu attieksies arī uz uzņēmumiem, kas nav Eiropas Savienības uzņēmumi, bet kuru apgrozījums ES sasniedz 150 miljonus EUR un kuriem ES ir vismaz viena meitas sabiedrība vai filiāle. 

Sazinieties ar mums:

Ieva Kustova, ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja KPMG Latvijā

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums