Valsts ieņēmumu dienests publicēs pieņemtos lēmumus

Valsts ieņēmumu dienests publicēs pieņemtos lēmumus

Informācija par lēmumu būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiks atcelts, bet VID mājaslapā tas tiks rādīts trīs gadus pēc publicēšanas datuma.

1000
Valsts ieņēmumu dienests publicē pieņemtos lēmumus

Kopš 2021. gada 5. augusta Valsts ieņēmumu dienestam (VID) ir pienākums savā mājaslapā publicēt informāciju par pieņemtiem lēmumiem, ar kuriem ir konstatēti nodokļu un muitas normatīvo aktu pārkāpumi, ieskaitot lēmumus par šādām tēmām:

 • nodokļu audita rezultātiem,
 • datu atbilstības pārbaudes rezultātiem,
 • lēmumiem, ar kuriem noteikts maksājamo nodokļu apjoms saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”,
 • lēmumiem, ar kuriem noteikts muitas nodevas parāda apjoms,
 • lēmumiem, ar kuriem tiek atteikts atmaksāt pārmaksāto PVN.

Prasība VID publicēt lēmumus ir ieviesta, lai

 1. nodrošinātu sabiedrības tiesības būt informētai par juridisko personu izdarītiem nodokļu un muitas normatīvo aktu pārkāpumiem, un
 2. veicinātu godīgu konkurenci starp nodokļu maksātājiem un labprātīgu nodokļu saistību izpildi.

VID mājaslapā tiks publicēta šāda informācija:

 • juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs;
 • datums, ar kuru lēmums stājas spēkā;
 • lēmuma būtība un lemjošā daļa;
 • informācija par to, vai lēmums ir apstrīdēts.

Informācija par lēmumu būs pieejama līdz brīdim, kad lēmums tiks atcelts, bet VID mājaslapā tas tiks rādīts trīs gadus pēc publicēšanas datuma.

VID nav pienākuma iegūt nodokļu maksātāja piekrišanu lēmuma publicēšanai vai informēt nodokļu maksātāju pirms informācijas publicēšanas mājaslapā. Šādas informācijas publicēšanu VID mājas lapā neuzskata par konfidencialitātes pienākuma pārkāpumu.

Praksē šādas politikas ieviešana nozīmēs, ka, ja Latvijā reģistrēts PVN maksātājs ir iesniedzis PVN deklarāciju un radusies PVN pārmaksa, bet VID ieskatā šis uzņēmums nav iesniedzis atbilstošu skaidrojumu par to, kāpēc ir radusies PVN pārmaksa, tad VID lēmums atteikt atgriezt pārmaksāto PVN summu tiks publicēts VID mājaslapā kā lēmums par nodokļu normatīvo aktu pārkāpuma konstatāciju.

Šīs izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos nozīmē to, ka, lai izvairītos no potenciāli negatīvas informācijas publicēšanas VID mājaslapā, vietējiem un ārvalstu uzņēmumiem, kuriem ir filiāles, pastāvīgās pārstāvniecības vai PVN reģistrācijas numurs Latvijā, ļoti svarīgi ir ātri sniegt kvalitatīvas atbildes uz jebkuriem VID informācijas pieprasījumiem, ievērojot VID noteiktos termiņus. Jāatzīmē, ka termiņi atbilžu sagatavošanai parasti tiek sniegti ļoti īsi, tāpēc ir svarīgi tos ievērot vai vienoties ar VID par termiņi pagarinājumu.

Ja jums ir radusies nepieciešamība komunicēt ar VID, mēs labprāt palīdzētu un sniegtu atbalstu VID informācijas pieprasījumu sagatavošanā, lai uzlabotu iespējas izvairīties no negatīvas publicitātes un reputācijas 

Šajā dokumentā apkopotā informācija ir vispārīga un nav paredzēta kādas konkrētas fiziskas vai juridiskas personas situācijas apskatam. Lai arī mūsu mērķis ir sniegt precīzu un savlaicīgu informāciju, nav iespējams garantēt, ka informācijas saņemšanas brīdī tā vēl arvien būs precīza vai ka tā būs precīza nākotnē. Nevienam savā rīcībā nevajadzētu paļauties uz šo informāciju bez atbilstošas profesionālas konsultācijas, rūpīgi izpētot konkrēto situāciju.

Irēna Lejiņa, Direktore Nodokļu konsultāciju nodaļā, KPMG Latvijā 

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums