Sankcijas Krievijai un Baltkrievijai

Sankcijas Krievijai un Baltkrievijai

Esam apkopojuši atsevišķus piemērus, kā KPMG var jums palīdzēt Latvijā sankciju kontekstā.

1000
Sankcijas Krievijai un Baltkrievijai

Šobrīd aktuālais sankciju saraksts atrodams FKTK mājas lapā: www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/

Veicamās darbības

Lai veiksmīgāk spētu orientēties mainīgajā sankciju vidē un izvairītos no pārkāpumiem, kas var novest pie anulētiem darījumiem, aktīvu iesaldēšanas vai pat kriminālatbildības, esam apkopojuši būtiskākos ieteikumus, kas uzņēmumiem Latvijā jāapsver sankciju kontekstā, it īpaši, ja ir sadarbība ar partneriem Krievijā un Baltkrievijā:

1. Sadarbības partneru un piegāžu ķēdes pārbaude:

 • Pārliecināties, vai sadarbības partneris (tai skaitā potenciālais sadarbības partneris) nav sankciju sarakstos; vai jūs veicat tiešu / netiešu uzņēmējdarbību ar Krieviju / Baltkrieviju. Jāņem vērā, ka saraksti tiek papildināti;
 • Aiciniet savus darījumu partnerus pārbaudīt, vai viņu klienti un piegādātāji neatrodas sankciju sarakstos;
 • Veiciet piegādes modeļa analīzi, tai skaitā pārbaudot visas iespējamās darījuma trešās puses un starpniekus, arī saistībā ar norēķinu un piegāžu riskiem (sakarā ar norēķinu vai izejvielu piegādes problēmām);
 • Dokumentēt savu esošo un nākotnes klientu, partneru vai piegādātāju izpēti, ieteicams veikt foto fiksāciju un to dokumentēt. Atbildība par sankciju neievērošanu var neiestāties, ja uzņēmums spēs pierādīt, ka ir veicis visas iespējamās darbības, lai pārliecinātos, ka sadarbības partneris nav sankcionēts;

2. Bankas preventīvi centīsies mazināt riskus, ļoti svarīgi savlaicīgi iegūt un sniegt informāciju par saviem sadarbības partneriem un plānotajām piegādēm.

3. Līgumisko attiecību izpilde

 • Caurskatīti uzņēmumam būtisku līgumu noteikumus, novērtēt to izpildes riskus, veikt iespējamās darbības šo risku mazināšanai;
 • Izvērtēt esošos krājumus un to papildināšanas iespēju no esošajiem piegādātājiem (sazināties par esošo līgumu noteikumu spēkā esamību un faktisko gatavību izpildīt saistības, termiņus);
 • Izvērtēt alternatīvās piegādes esošo piegādātāju aizstāšanai vai izmantošanai kā rezerves variantus;
 • Pievērsiet īpašu uzmanību piegādāto preču, tehnoloģiju un/vai pakalpojumu izcelsmei, klasifikācijai, apzīmējumam un galalietotājiem, maksāšanas noteikumiem un maksājuma valūtai.
 • Ja tiek konstatēts, ka uzņēmumam ir sadarbība ar sankcionētu personu, sadarbība ir nekavējoties jāpārtrauc.

4. Uzņēmumā jābūt izstrādātai procedūrai un atbildīgajam par sankciju ievērošanu. Atbildība par sankciju ievērošanu gulstas uz valdi. Turklāt sankciju risku nesedz apdrošināšana.

 

Esam apkopojuši atsevišķus piemērus, kā KPMG var jums palīdzēt Latvijā sankciju kontekstā:

 • Personu un uzņēmumu identificēšana sankciju sarakstos un sankciju riska novērtējums;
 • Izvērtējums par preču un pakalpojumu atbilstību divējāda pielietojuma precēm un pakalpojumiem piemērojamajiem ierobežojumiem;
 • Esošo / potenciālo piegāžu ķēžu, darījumu partneru un to īpašnieku, valdes locekļu, patiesā labuma guvēju un pārstāvju identifikācija un izpēte;
 • Politiku / procedūru izstrāde attiecībā uz darījuma (darījuma puses, darījuma priekšmeta) sankciju riska novērtēšanu un atbilstības nodrošināšanu sankciju prasībām;
 • Juridisks atbalsts līguma izpildes risku mazināšanā;
 • Līguma klauzulas / atrunas izstrāde, kas ļauj vienpusēji anulēt līgumu, ja pret darījuma partneri tieši vai netieši tiek piemērotas sankcijas;
 • Nodrošināt darbinieku apmācību par sankcijām;
 • Palīdzība konkrētu problēmsituāciju un jautājumu risināšanā ar sadarbības partneriem, kredītiestādēm un valsts institūcijām.

 

Ja jūsu uzņēmumam nepieciešams atbalsts, aicinām sazināties ar KPMG Latvijā komandu: 

Edvards Grasis

Risku vadības pakalpojumu vadītājs, KPMG Latvijā 

Una Petrauska

Vadošā partnere, Zvērināta advokāte, KPMG Law 

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums