Uzņēmumu vadītāju noskaņojums ir optimistisks, uzmanības centrā – ESG

Uzņēmumu vadītāji optimistiski, uzmanības centrā – ESG

Optimistisks nākotnes redzējums, paplašināšanās, jauni izaicinājumi un koncentrēšanās uz ESG (vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības) mērķiem raksturo 2021. gada KPMG globālo pētījumu CEO Outlook – uzņēmumu vadītāju aptauju par viņu nākotnes plāniem. Pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma uzņēmumu vadītāji ir optimistiski noskaņoti par globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvām.

1000
Uzņēmumu vadītāju noskaņojums ir optimistisks, uzmanības centrā - ESG

Optimistisks nākotnes redzējums, paplašināšanās, jauni izaicinājumi un koncentrēšanās uz ESG (vides, sociālajiem un korporatīvās pārvaldības) mērķiem raksturo 2021. gada KPMG globālo pētījumu CEO Outlook – uzņēmumu vadītāju aptauju par viņu nākotnes plāniem. Pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma uzņēmumu vadītāji ir optimistiski noskaņoti par globālās ekonomikas izaugsmes perspektīvām.

KPMG 2021 CEO Outlook ir apkopoti vairāk nekā 1 300 uzņēmumu vadītāju viedokļi par stratēģiju un uzņēmumu attīstības izredzēm turpmāko 3 gadu laikā un secināts, ka 60% no aptaujātajiem ir pārliecināti, ka globālā ekonomika turpmāko 3 gadu laikā augs (janvārī/februārī veiktajā aptaujā šāds viedoklis bija 42%).

Lūgti aprakstīt, kādi riski varētu pastāvēt 3 gadu griezumā, vadītāji identificēja šādas trīs galvenās risku jomas: piegādes ķēdes, kiberdrošība un klimata izmaiņas. 56% no aptaujātajiem vadītājiem visā pasaulē atzīst, ka pandēmijas laikā viņu uzņēmumu piegādes ķēdē ir bijušas vērojamas grūtības.

“Pandēmijas ietekmē var vērot, ka, izstrādājot darbības atjaunošanas un izaugsmes stratēģijas, vadītāji visā pasaulē koncentrējas uz ESG. Tas var palīdzēt uzņēmumiem augt jaunajā realitātē, ar kuru saskaramies,” norāda Armine Movsisjana, KPMG Latvijā vadītāja.

30% respondentu nākamo trīs gadu laikā plāno ilgtspējīgas attīstības pasākumos ieguldīt vairāk nekā 10% no saviem ieņēmumiem, un 87% respondentu uzskata, ka viņu uzņēmuma mērķis ir paaugstināt savu zīmola reputāciju.

“No pandēmijas gūtā mācība ir tāda, ka pie lielāko problēmu atrisināšanas mums kā sabiedrībai ir jāstrādā kopā, un vairumā biznesa plānu ESG būtu jāpiešķir vissvarīgākā loma. Pētījuma rezultāti liecina, ka uzņēmumi ir gatavi cieši sadarboties ar valdībām, lai izpildītu savas saistības attiecībā uz ESG, un ir gatavi uzņemties atbildību par saistību izpildi,” uzskata A. Movsisjana

Par KPMG CEO Outlook

Aptaujas pamatā ir 1 325 globālā tirgus (Austrālija, Kanāda, Ķīna, Francija, Vācija, Indija, Itālija, Japāna, Spānija, Apvienotā Karaliste un ASV) uzņēmumu vadītāju atbildes. Visi pētījuma respondenti pārstāv uzņēmumus no svarīgākajām nozarēm, tostarp mazumtirdzniecības, finanšu pakalpojumu, dabas zinātņu, enerģētikas, tehnoloģiju un ražošanas nozares, un to ieņēmumi gadā ir vismaz $500 miljoni. Aptauja tika veikta no 2021. gada jūnija līdz augustam.

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums