Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā gan privātajā, gan publiskajā sektorā arvien vairāk tradicionālo procesu un pakalpojumu tiek uzticēti informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Tās palīdz iegūt un apstrādāt informāciju, izmantot savstarpējās saziņas rīkus un platformas un saņemt pakalpojumus. Taču vienlaikus līdzās virknei priekšrocību, ko sniedz mūsdienu tehnoloģijas, ir radušies jauni drošības riski, tajā skaitā interneta vietnēm.

Lai novērtētu Latvijas pašvaldību  mājaslapu kiberdrošību, tajās  esošo datu noplūdes iespējamo  apdraudējumu un izstrādātu atbilstošas rekomendācijas kiberrisku mazināšanai, KPMG sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM)  īstenoja  projektu “Cik kiberdrošas ir Latvijas pašvaldības?”. Tā ietvaros KPMG veica kiberdrošības pārbaudes 15 dažādu lielumu Latvijas pašvaldību mājaslapām, kā arī novērtēja kiberhigiēnas jeb pašvaldības darbinieku izpratnes līmeni par kiberdrošību.

Projekta noslēgumā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņēma apkopotu informāciju par identificētajām ievainojamībām, kā arī individuālus ieteikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem.

Šajā materiālā apkopotā veidā ir sniegti projekta rezultāti, kas ļauj apzināt kopējo situāciju kiberdrošības jomā Latvijas pašvaldībās –  darbinieku kibervieduma līmeni un interneta vietņu drošības līmeni - arī tām pašvaldībām, kas projektā nepiedalījās. 

Lai iepazītos ar pilno pārskatu kiberdrošības pārbaudes rezultātiem, lejupielādē PDF failu lapas labajā pusē.