Vispārīgā datu aizsardzības regula – KMPG komanda piedāvā pakalpojumus veiksmīgai GDPR pārmaiņu ieviešanai!

Vispārīgā datu aizsardzības regula

Sākot ar 2018. gada 25. maiju ikvienam uzņēmumam, kas strādā Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī, būs piemērojamas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības.

1000
GDPR

Sākot ar 2018. gada 25. maiju ikvienam uzņēmumam, kas strādā Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības valstī, būs piemērojamas ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības. Tas nozīmēs daudz rūpīgāku pieeju personas datu:

 • ievākšanā;
 • glabāšanā, izmantošanā un pārvaldībā;
 • drošības nodrošināšanā, izplatīšanā un datu aizsargāšanā.

Mēs apzināmies, ka procesi, kas saistīti ar šīm darbībām ir sensitīvi un mēdz ietvert milzīgu datu apjomu, un, ka jums nepieciešamo izmaiņu ieviešana datu apstrādē ir ilgs process. Tomēr, lai arī nepieciešamo izmaiņu ieviešana datu apstrādē uzņēmumiem ir izaicinājums, šīs izmaiņas var kļūt arī par iespēju un uzņēmuma priekšrocību – pareizas privātuma stratēģijas izstrāde var palielināt jūsu uzņēmuma konkurētspēju. Tieši tāpēc mēs – KPMG profesionāļu komanda, aicinām un iedrošinām uzņēmumus šīs pārmaiņas pārvērst par ieguvumu, sniedzot profesionālu atbalstu šajā procesā.

Konsultējam un palīdzam atrast labāko risinājumu

KPMG ar izstrādāto privātuma stratēģiju, piemeklēs jūsu uzņēmumam piemērotāko risinājumu, lai sasniegtu labākos rezultātus. Mūsu risinājumi veicinās:

 • esošās datu aizsardzības situācijas apzināšanos;
 • jaunu pārvaldības procesu ieviešanu vai iepriekšējo uzlabošanu;
 • juridisko prasību pilnīgu adaptāciju GDPR procesam.

Mēs ticam, ka izaicinājumi rada jaunus risinājumus un iespējas ne tikai jaunās regulas noteikumu izpildei, bet arī jūsu turpmākai izaugsmei!

Strādājam kopā un pārstāvam gan tehnisko, gan juridisko sfēru stūrakmeņus

Mēs zinām, ka daudzi uzņēmumi GDPR regulu uztver kā nopietnu izaicinājumu, taču mūsu profesionālie konsultanti iedrošinās jūs apzināties, ka apjomīgā regula ir vien loģisks uzlabojumu kopums. Daudzi no regulas nosacījumiem jau vairākus gadus darbojas Latvijas likumos, tāpēc laicīga situācijas identificēšana, ļaus jums koncentrēties uz ilgtermiņa darbībām.

Profesionāla datu aizsardzības procedūru izstrāde un uzlabošana, iesaistot trīs nozaru atslēgas elementus:

 • Datu aizsardzība

Mēs identificējam jūsu rīcībā esošos datus un to apstrādes atbilstību fizisko personas datu aizsardzības regulai; izstrādājam nepilnību novēršanai atbilstošu rīcības un kontroles plānu.Mūsu datu aizsardzības speciālisti pārzina ar datu aizsardzību saistītos noteikumus un specifikācijas, kuras paredz GDPR.

 • IT sistēmas

Mēs identificējam sistēmas, kādās dati tiek uzglabāti, to formātus un kanālus; izvērtējam noplūšanas riskus un izstrādājam aizsardzības procedūru risinājumus. Mūsu IT sistēmu speciālisti palīdzēs radīt sistēmas un procedūras, kas ļaus jums droši pārvaldīt un aizsargāt uzņēmumā esošos datus.

 • Juridiskā dokumentācija

Mēs nodrošinām dažādu iekšējo normatīvo aktu un citas dokumentācijas atbilstību GDPR prasībām. Mūsu juristi sniedz juridisko atbalstu visa procesa gaitā.

Tā kā viena no mūsu vērtībām ir darbs komandā, kurā katrs speciālists pārzina savu nišu, kopīgiem spēkiem tiks izveidota vienota stratēģija. Fizisko personu datu aizsardzības regulas izpildei mēs nodrošināsim jūsu uzņēmumam palīdzību vajadzīgajā jautājumā: vai tā būtu dokumentācijas izstrāde vai IT audits.

Palīdzam jums attīstīties, piedāvājot:

 • privātas konsultācijas piemērotas jūsu uzņēmuma situācijai;
 • seminārus un apmācības par GDPR un datu aizsardzību.

Mūsu sniegtie pakalpojumi ietver gan jūsu uzņēmuma plāna izstrādāšanu datu aizsardzības regulas atbilstībai, gan arī konsultēšanu tā īstenošanas un izpildes gaitā. Tāpat mūsu, starptautiskās biznesa konsultāciju kompānijas KPMG, pakalpojumos ietilpst dažādu semināru un apmācību vadīšana uzņēmumu darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izprast pareizu datu aizsardzības procedūru pārvaldīšanu. Mūsu eksperti pilnveido savas prasmes globālā mērogā daudzu gadu garumā un ir gatavi izglītot uzņēmumus kvalitatīva datu apstrādes procesa ieviešanā.

Individuāla pieeja katrai situācijai

Mēs gādājam, lai klienta vajadzības sastaptu atbilstošāko risinājumu privātuma aizsardzības uzturēšanai. Mēs ņemsim vērā jūsu vīziju un pielāgosim to risinājumam, kas nodrošinās:

 • datu apstrādes atbilstību GDPR prasībām;
 • izstrādātus datu ieguves un izmantošanas procesus;
 • drošu un efektīvu datu pārraudzīšanu un aizsardzību, mazinot to noplūšanas riskus.

Sazinieties ar kādu no KPMG Baltics sertificētiem datu aizsardzības speciālistiem, IT konsultantiem un juristu komandu. Ar kopējo pakalpojumu klāstu varat iepazīties šeit:

 • konsultācijas par GDPR;
 • IT sistēmu un procesu audits;
 • neatkarīgs pašreizējā datu aizsardzības stāvokļa novērtējums un rekomendācijas, kā nodrošināt atbilstību vēlamajam līmenim;
 • personas datu aizsardzības prasību ieviešana – t.sk. iekšējo normatīvo aktu, līgumu, privātuma aktu sagatavošana un tehnisko prasību definēšana;
 • palīdzība privātuma organizēšanas un vadīšanas stratēģiskajā plānošanā un ieviešanas procesā;sertificētu datu aizsardzības speciālistu pakalpojumi;
 • palīdzība organizācijām, uzņēmumiem risināt ar privātuma jautājumiem saistītas problēmas;
 • semināri, apmācības par datu aizsardzību. 

Mēs iedrošinām sazināties ar mums jebkurā jums interesējošā fizisko datu aizsardzības jautājumā. Esam šeit, lai jums palīdzētu sagatavoties gaidāmajām pārmaiņām un gādātu par jūsu datu drošību un pasargātu no sodu sankciju sekām!

© 2024  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://kpmg.com/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums