ESG skola 2024

Aicinām piedalīties KPMG organizētajā apmācību kursā "ESG skola 2024"!

Aicinām piedalīties KPMG organizētajā apmācību kursā "ESG skola 2024"!

ESG skola 2024

Apmācību kurss "ESG skola" paredzēts uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, ilgtspējas vadītājiem un speciālistiem, kā arī citiem uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem, kas vēlas gūt izpratni par sociālajiem, vides un pārvaldības jautājumiem (ESG).

Kurss veidots kā 5 interaktīvu vebināru cikls, kura gaitā Jums būs iespēja ne tikai uzzināt teorētiskos aspektus, bet arī darboties praktiski, uzdot jautājumus un iepazīties ar citu organizāciju pieredzi. 

 

Norises vieta: vebināri notiks tiešsaistē, MS Teams platformā

Pieteikšanās: līdz 5. februārim

Laiks: katrs ESG skolas sesijas vebinārs notiks laikā no plkst. 10.00 līdz 11.30 šādos datumos:

 • 7. februāris
 • 14. februāris
 • 21. februāris
 • 28. februāris
 • 6. marts

 

Vebināru tēmas:

1. vebinārs  ESG pamatprincipi, aktuālais regulējums un labā prakse

 • Kas ir ESG un kā tas skar uzņēmumus?​
 • Kāpēc uzņēmumiem jāpievērš uzmanība ESG? 
 • Ilgtspējas terminoloģija, starptautiskais regulējums un tā attīstība, tai skaitā, ieskats Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvas prasībās, ES Taksonomijā u.c.
 • Ilgtspējas ziņošanas ietvari, standarti un aktuālās prasības

 

2. vebinārs – Būtiskuma jomu noteikšana, ilgtspējas stratēģija, riski un iespējas

 • Būtiskuma jomu noteikšana un dubultais būtiskums – kas tas ir un kā to noteikt
 • Ilgtspējas stratēģijas izstrāde, mērķu nospraušana un indikatoru atlase
 • Ilgtspējas risku un iespēju identificēšana, risku pārvaldības modeļa un kontroles mehānismu ieviešana

 

3. vebinārs – Uzņēmuma vides ietekmes noteikšana un SEG emisiju aprēķini

 • Ar uzņēmuma darbību saistītie vides aspekti                    
 • Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju noteikšana
 • SEG emisiju aprēķina galvenie soļi
 • Iegūto aprēķinu atspoguļošana uzņēmuma ilgtspējas pārskatā
 • Apritīguma principu izvērtēšana un ieviešana uzņēmējdarbībā

 

4. vebinārs – Sociālo aspektu vadība uzņēmumā un tā piegādes ķēdēs

 • Sociālo aspektu vadība uzņēmumā un tā piegādes ķēdēs (minimālie standarti un labā prakse)
 • Uzņēmumu pienācīgas rūpības attiecībā uz ilgtspēju direktīva un tajā ietvertās prasības
 • Trešo pušu risku identificēšana un pārvaldība

 

5. vebinārs – Ilgtspējas datu apkopošana, datu pārvaldība un ziņošana

 • Ilgtspējas ziņošanas labā prakse, standarti un to piemērošana uzņēmuma vajadzībām
 • Ilgtspējas datu apkopošana, apstrāde un pārvaldība (pieejamie rīki un risinājumi)
 • Sagatavošanās ilgtspējas datu ierobežotai pārbaudei
 • Zaļmaldināšana un ar to saistītie riski

 

Kursa cena: 520 EUR + PVN

*Piesakoties vairākiem dalībniekiem no viena uzņēmuma, tiek piemērota atlaide -10%

 

Kursu vadīs KPMG Latvijā ESG un ilgstpējas, kā arī citu saistītu jomu eksperti:

 • Ilze Garoza, ESG un ilgtspējas konsultāciju pakalpojumu vadītāja
 • Anete Smoča, ESG un ilgtspējas konsultāciju pakalpojumu vecākā konsultante
 • Ieva Nora Gediņa, ESG un ilgtspējas konsultāciju pakalpojumu projektu vadītāja
 • Una Petrauska, KPMG Law vadošā partnere, zvērināta advokāte
 • Pēteris Daliņš, Datu, mākslīgā intelekta un jaunāko tehnoloģiju centra “KPMG Lighthouse” vadītājs
 • Edvards Grasis, Riska un atbilstības konsultāciju pakalpojumu vadītājs
 • Anda Drožina, Iekšējā audita un citu apliecinājuma pakalpojumu vecākā projektu vadītāja
 • Līvis Lāma, Vadības konsultāciju pakalpojumu projektu vadītājs

 

Reģistrēties aicinām šeit.

 

Lai nepalaistu garām jaunāko informāciju par plānotajiem KPMG Latvijā pasākumiem un citām aktualitātēm, pierakstieties jaunumu saņemšanai šeit.

informative image