Ilze ir projektu vadītāja KPMG darījumu konsultāciju nozarē. Ilzes pārziņā ir uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas (M&A) konsultācijas, kur pēdējo gadu laikā gūta pieredze dažādos vietējos un starptautiskos darījumos. Ilze vadījusi projektus arī citās konsultāciju nozarēs, piemēram, stratēģijas izstrādē, nākotnes stratēģiju izvērtējumu veikšanā, finanšu modelēšanā un finanšu modeļu pārbaudē, kā arī nozaru un makroekonomiskā izpētē.

Ilze aktīvi iesaistās Latvijas jaunuzņēmumu (start-up) ekosistēmas attīstībā, sniedzot konsultācijas jaunuzņēmumiem investoru piesaistes jautājumos, kā arī darbojoties kā mentors akselerācijas programmās. Pirms pievienošanās KPMG Ilze strādājusi par investīciju analītiķi privātā kapitāla pārvaldes uzņēmumā, kur bija atbildīga par investīciju izvērtējumu, kā arī esošo investīciju uzraudzības aspektiem. Ilze guvusi arī starptautisku darba pieredzi, strādājot finanšu jomā Vācijā un Austrijā.

  • Maģistra grāds finansēs un biznesa vadībā, Ķelnes Universitāte (Vācija)

  • Bakalaura grāds ekonomikā un uzņēmējdarbības vadībā, Rīgas Ekonomikas augstskola (Latvija)