Ieva Tillere-Tilnere

Partnere, zvērināta advokāte, KPMG Law

KPMG in Latvia

Ievai ir gandrīz 20 gadu pieredze kā profesionālai juristei, galvenokārt specializējoties Apvienošanās un iegādes darījumu un korporatīvo tiesību jomā. Ievas vadībā KPMG Law ir nodrošinājis juridisko atbalstu sarežģītos un mūsu reģionam būtiskos uzņēmumu iegādes darījumos, konsultējis tirgus līderus korporatīvo un darba tiesību jautājumos un nozīmīgos uzņēmuma grupu pārveides procesos. Sniedzot konsultācijas, Ievas galvenais mērķis ir izprast klienta vajadzības un nonākt pie klienta biznesa interesēm atbilstoša risinājuma.

Specializācija

  • Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)
  • Korporatīvās tiesības
  • Darba tiesības un imigrācija
  • Publiskais un enerģētikas sektors

 

Darba pieredze

  • Kopš 2015 — partnere, Apvienošanās un iegādes darījumu, Korporatīvo tiesību, Darba tiesību un imigrācijas prakses grupu vadītāja KPMG Law
  • 2012–2015 — sadarbība ar KPMG Latvijā
  • 2007–2021 — zvērināta advokāte “Raidla, Lejiņš & Norcous” (šobrīd “COBALT”)
  • 2002–2007 — juriste, zvērināta advokāta palīdze zvērinātu advokātu birojā “Ludiņš & Krastiņš”

 

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

  • Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, Starptautiskās tiesības, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2004)

  • Jurista kvalifikācija, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2003)