Jānis Ratnieks

Vecākais konsultants, KPMG Lighthouse

KPMG Latvijā

.

.