Uģis Ludiņš

Zvērināts advokāts, KPMG Law

KPMG in Latvia

Uģim ir vairāk kā 10 gadu pieredze juridiskajā profesijā, sniedzot juridisko palīdzību visā M&A darījumu dzīves ciklā, plānojot un īstenojot sarežģītus pārrobežu un vietējos grupu restrukturizēšanas projektus, veicot juridiskās padziļinātās izpētes. Uģim ir spēcīgas zināšanas un pieredze M&A darījumos, korporatīvajā strukturēšanā, darbinieku akciju opciju plānu izstrādē un citos sarežģītos civiltiesību un komerctiesību jautājumos.

Specializācija

 • Korporatīvās tiesības
 • Apvienošanās un iegādes darījumi (M&A)

Darba pieredze

 • Kopš 2022 — zvērināts advokāts KPMG Law
 • 2019–2022 — vecākais jurists, zvērināta advokāta palīgs KPMG Law
 • 2016–1018 — jurists, zvērināta advokāta palīgs KPMG Law
 • 2014–2015 — jaunākais jurists KPMG Latvijā
 • 2012–2013 — jurista palīgs KPMG Latvijā
 • 2008–2011 — sadarbība ar vairākiem zvērinātiem advokātiem Latvijā

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

 • Profesionālais sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās un jurista kvalifikāciju, Rīgas Juridiskā augstskola (2013)

 • Bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte (2011)

 • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija