Inga Lipšāne

Asociētā direktore, Revīzijas pakalpojumi

KPMG Latvijā

Inga ir Latvijas Zvērināta revidente ar 19 gadu pieredzi finanšu pārskatu revīziju veikšanā dažādu nozaru klientiem, kas sagatavo finanšu pārskatus gan saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, gan LR likumdošanas prasībām. Ingai ir liela pieredze darbā ar dažādiem klientiem tādās nozarēs kā būvniecība, lauksaimniecība, transports un loģistika, ražošana, tirdzniecība un finanšu sektors. Tie ir gan ārzemju īpašniekiem piederoši, gan Latvijas uzņēmējiem piederoši uzņēmumi.

Papildu minētajam Ingai ir pieredze kursu pasniegšanā par Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, Starptautiskajiem revīzijas standartiem, kā arī izmaiņām Latvijas tiesību aktos, kas regulē grāmatvedību un gada pārskatu sagatavošanu.

  • Zvērināta revidente

  • Maģistra grāds ekonomikā, Latvijas Universitāte