Lāsma Kramiņa

Juriste, KPMG Law

KPMG in Latvia

Lāsma ir strādājusi ar dažāda rakstura juridiskajiem jautājumiem, to starpā tiesvedībām un strīda risināšanu, bet šobrīd specializējas intelektuālā īpašuma tiesībās, personas datu aizsardzībā un citos juridiskās atbilstības jautājumos.

Specializācija

  • Juridiskā atbilstība
  • Dati un tehnoloģijas
  • Publiskais sektors un iepirkumi

Darba pieredze

  • Kopš 2021 — juriste KPMG Law
  • 2020–2021 — juriste zvērinātu advokātu birojā BDO Law / SIA “Intellectual Agency”
  • 2018–2020 — juriste SIA “Bārda un Partneri”

Valodas

Latviešu, angļu

  • Doktora grāds tiesību zinātnē, Rīgas Stradiņa universitāte (studiju procesā)

  • Maģistra grāds tiesību zinātnē, Rīgas Stradiņa universitāte