Gunta Kauliņa, Dr. oec.

Vecākā projektu vadītaja, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Gunta ir sertificēta nodokļu konsultante ar 26 gadu pieredzi nodokļu konsultāciju sniegšanā dažādiem Latvijas un ārvalstu klientiem. Gunta ir specializējusies netiešo nodokļu piemērošanā gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

Gunta ir sniegusi nodokļu konsultācijas dažādu nozaru uzņēmumiem, ieskaitot būvniecību, darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, transporta un loģistikas, vairumtirdzniecības uzņēmumus, finanšu darījumus, palīdzējusi optimizēt starptautiskas darījumu ķēdes, samazinot klientu administratīvos pienākumus u. c. Gunta ir risinājusi nodokļu strīdu jautājumus ar Valsts ieņēmumu dienestu, aizstāvējusi klientus tiesās, gatavojusi tiesām eksperta viedokli par nodokļu jautājumiem, izstrādājusi klientiem metodikas nodokļu piemērošanas jautājumos un veikusi nodokļu pārbaudes, piedalījusies arī nodokļu likumdošanas izstrādes procesā, gatavojot priekšlikumus nodokļu normatīvo aktu pilnveidošanai.

  • Sertificēta nodokļu konsultante, specializācija – netiešie nodokļi, ES nodokļu jautājumi

  • Doktora grāds ekonomikā RTU SESMI (2007)

  • Maģistra grāds ekonomikā RTU (2001)

  • Inženiera-ekonomista kvalifikācija