Renuārs Hausmanis

Tulkošanas pakalpojumu vadītājs

KPMG Latvijā