Agnese Gusarova

Vecākā juriste, Datu, digitalizācijas un tehnoloģiju prakses grupas vadītāja, KPMG Law

KPMG in Latvia

Agnesei ir vairāk nekā 20 gadu pieredze juridiskajā nozarē, kas sevī ietver darba pieredzi gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Ņemot vērā, ka Agnese ir bijusi nodarbināta uzņēmumos/institūcijās ar atšķirīgu darbības jomu un tajos ieņēmusi dažādus amatus, Agnese ir ieguvusi plaša spektra profesionālo pieredzi:

 • uzņēmumu/institūciju iekšējo procesu reorganizācija un pārvaldības organizēšana (iekšējie normatīvie akti; procesu standartizācija un efektivizēšana);
 • dažādu veidu darījumu (tajā skaitā, pārrobežu) juridiskā atbalsta nodrošināšana;
 • juridiskās atbilstības novērtēšana;
 • juridisko atzinumu sniegšana par dažādiem uzņēmumam/institūcijai nozīmīgiem jautājumiem;
 • uzņēmumu/institūciju pārstāvība kompetentās institūcijās/tiesās.

Praktiskā pieredze personas datu aizsardzības jomā Agnesei ir no 2002. gada. Kā arī, kopš 2004. gada viņa īsteno apmācību programmu par dažādiem personas datu aizsardzības jautājumiem (tostarp, vieslektore Rīgas Stradiņa Universitātē). Šobrīd Agneses pilnveido savas zināšanas “datu pārvaldības” organizēšanas jomā, lai sniegtu atbalstu uzņēmumiem/institūcijām, ieviešot strukturētu pieeju datu pārvaldībā.

Līdztekus datu aizsardzības jomas izpētei, Agnese ir sekojusi līdzi informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstībai. Lai apzinātu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas potenciālu, Agnese arī šobrīd aktīvi pilnveido zināšanas un izpratni par aktuāliem starp-disciplināriem jautājumiem (mākslīgais intelekts, mobilās aplikācijas, telemedicīna).

Specializācija

 • Personas datu aizsardzība & Tehnoloģijas
 • Juridiskā atbilstība
 • Medicīnas tiesības (veselības aprūpe, tostarp, pārrobežu; farmācija; pacientu tiesības)
 • Administratīvās tiesības

Darba pieredze

 • Kopš 2023 — Vecākā juriste, Datu, digitalizācijas un tehnoloģiju prakses grupas vadītāja
 • 2022–2023 — Juriste, Juridiskās un darbības atbilstības nodaļa, “ERGO Insurance SE” un “ERGO Life Insurance SE” (Latvijas filiāles)
 • 2021–2022 — Juriste, Juridiskā departamenta Datu aizsardzības daļa, Akciju sabiedrība ”Olainfarm”
 • 2018–2021 — Juriste, RM Birojs, SIA (šobrīd ZAB RM LEGAL SIA)
 • 2008–2017 — E-veselības un starptautiskās sadarbības departamenta direktora vietniece (5 gadi), Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja (3 gadi) un Juridiskā departamenta vadītāja vietniece/Administratīvā procesa vadības nodaļas vadītāja (2 gadi), Nacionālais veselības dienests
 • 2002–2008 — Juridiskās daļas vadītāja (3 gadi), Datu drošības departamenta Kontroles daļas vadītāja (2 gadi) un Kontroles un informācijas sistēmu drošības daļas vadītāja (1 gads), Datu valsts inspekcija

Valodas

Latviešu, angļu, krievu

 • Rīgas Stradiņa Universitāte (doktorantūra, turpinās darbs pie promocijas darba par telemedicīnas tiesiskajiem aspektiem)

 • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, Mg.iur (2002)

 • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, jurista kvalifikācija (2001)