Līva Bietaga

Vecākā konsultante, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Līva ir vecākā nodokļu konsultante ar vairāk kā 6 gadu pieredzi nodokļu konsultāciju sniegšanā klientiem no dažādām industrijām, gan no vietējā tirgus, gan starptautiskā, ieskaitot klientus no bijušajām NVS valstīm. Viņas galvenās specializācijas jomas ir starptautisko darbinieku nosūtīšanas pakalpojumi, algas nodokļi un dabas resursu nodoklis.

  • Maģistra grāds vadībzinātnē (MBA), Ekonomikas un Kultūras augstskola

  • 5. līmeņa profesionālais bakalaurs kultūras uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju kultūras iestādes vadītājs, Ekonomikas un Kultūras augstskola