Jóhann I. C. Solomon

Hluthafi

KPMG á Íslandi

Jóhann hefur viðtæka reynslu af IFRS kennslu, bæði innanhúss til starfsmanna KPMG, og til viðskiptavina.

Jóhann hóf störf hjá KPMG þann 5. janúar 1999 og hefur hann unnið hjá KPMG síðan þá, með stuttu hléi á árinu 2006, þegar hann vann í 6 mánuði hjá Ernst & Young í Lúxemborg. Jóhann hefur verið partner hjá KPMG frá árinu 2015.

Jóhann hefur viðtæka reynslu á sviði endurskoðunar á reikningsskilum íslenskra fjármálafyrirtækja. Hann hefur jafnframt veitt fjölbreytt reikningsskilaráðgjöf til íslenskra fjármálafyrirtækja í mörg ár, svo sem í tengslum við upptöku alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS), innleiðingu nýrra staðla (þ.m.t. IFRS 9 Fjármálagerningar), breytingar á stöðlum og við túlkun og beitingu IFRS í flóknum tilvikum.

Jóhann er einn virkasti IFRS sérfræðingur KPMG á Íslandi. Hann veitir ráðgjöf til endurskoðunarteyma um úrlausn flókinna reikningshaldslegra álitamála, les yfir drög að IFRS reikningum og tekur virkan þátt í alþjóðlegu samstarfi KPMG félaga um allan heim á sviði IFRS og þá sérstaklega á sviði fjármálagerninga. Þá er Jóhann virkur þátttakandi í samstarfi KPMG félaga á Norðurlöndum á sviði reikningsskila.

Jóhann hefur viðtæka reynslu af IFRS kennslu, bæði innanhúss til starfsmanna KPMG, og til viðskiptavina. Hann var stundakennari við Háskóla Íslands þar sem hann kenndi námskeið um fjármálagerninga í meistaranámi. Hann var jafnframt stundakennari við Háskólann í Reykjavík þar sem hann kenndi námskeið um afleiður og áhættuvarnarreikningsskil í meistaranámi.

Jóhann var í reikningsskilanefnd Félags löggiltra endurskoðenda.

  • Löggiltur endurskoðandi

  • Cand. Oecon frá Háskóla Íslands