Számos szervezet működésének gerincét az ERP-rendszerek alkotják. Az üzleti teljesítmény nagyban függ az ERP-rendszerekben végbemenő és kialakított folyamatok hatékonyságától és hatásosságától, mégis több vállalat működik félkész rendszerekkel, megvalósuló hasznok nélkül. Az üzleti versenyben jó ERP-megoldásokkal hosszú távú versenyelőnyt lehet elérni.

Sok vállalatnak nem sikerül kihasználni a rendszerekben elérhető és automatizálható funkciókat, ehelyett drága, kevésbé hatékony kézi vezérlésű megoldásokat építenek ki a rendszereik köré.

A helytelen, gyenge kontrollok vagy nem megfelelő biztonsági beállítások alkalmazása könnyen vezetői szintű problémákat okozhat, melyek utólagos helyrehozatala hatalmas költségvonzattal jár.

Szakembereink globálisan kifejlesztett eszközöket és módszereket alkalmaznak, párosítva a piacvezető rendszerek implementációs tapasztalatával – ide értve az SAP, Microsoft és Oracle ERP-termékeit. Ennek eredményeképpen mind üzlet-folyamati, mind informatikai szempontból nézve képesek megoldani bármely ERP-rendszer kapcsán felmerülő feladatot.

Szolgáltatásaink:

Hiszünk abban, hogy az adatalapú megközelítés nagyon sok területen segíthet olyan problémák megoldásában, amelyek tradicionális eszközökkel kevésbé hatékonyan voltak megoldhatók.

Implementáció előkészítése
Rendszer- és szállítókiválasztás

Implementáció előkészítése

A sikeres rendszerbevezetés kulcsa az ezt megelőző hatékony és alapos tervezés. A KPMG megközelítése alkalmazkodik ügyfelei igényeihez, hiszen minden vállalatnak különböző adottságai és kihívásai vannak. Az előkészületek fontos lépése az üzleti folyamatok felülvizsgálata. Ennek célja, hogy ne a berögzült és nem feltétlenül optimális folyamatokat ültessük át az új rendszerbe, hanem hatékony és új értékteremtő folyamatokat alakítsunk ki. Szakértőink segítenek ügyfeleinknek meghatározni, formalizálni és véglegesíteni az üzleti folyamatokat.

Részt veszünk a projekttervezésben meghatározva a teljes program/projekt terjedelmét, amely megalapozza az ERP-projekt megfelelő ütemben történő levezénylését és a költségvetésen belül maradását. A projektbeli szerepek, feladatok és működési rend meghatározása elengedhetetlen a célok elérése érdekében.

Rendszer- és szállítókiválasztás, minőségbiztosítás

A KPMG egyesíti az IT-projekt tanácsadási módszertanokat kiterjedt ERP-tapasztalatával, melynek köszönhetően képes támogatni ügyfelei ERP-rendszer-kiválasztási lépéseit. Segítünk a funkcionális és nem-funkcionális (rendszer-architektúra, IT-biztonság, integrációs lehetőségek, szállítóiképesség-elemzés, garanciális opciók, támogatásiszolgáltatás-elemzés, stb.) követelmények meghatározásában és összegyűjtésében, melybe az összes érintett területet bevonjuk, hiszen azoknak eltérő igényeik lehetnek. Az igényeket konszolidáljuk, és az ügyféllel validáltatva véglegesítjük.

Mindezek után segítünk ügyfeleinknek megtalálni a potenciális beszállítókat, akik képesek leszállítani a kívánt rendszert. A kiválasztáshoz szükséges szempontokra értékelő és súlyozó rendszert alakítunk ki a korábban elfogadott követelményekre építve, mely alapján a végső döntést partnerünk könnyen meghozhatja. Ezen felül segítséget nyújtunk a kiírások elkészítésében, illetve a szállítói tárgyalások során is, mellyel a fennmaradt nyitott kérdések feloldhatóak.

Szakértői csapatunk függelten minőségbiztosítást nyújt a rendszerbeveztés során, támogatva ezzel a sikeres bevezetés megvalósítását.

SAP, Oracle, Microsoft bevezetése
ERP-rendszertámogatás

SAP, Microsoft, Oracle megoldások rendszerbevezetése

Segítünk ügyfeleinknek eligazodni az ERP-rendszerbevezetés szakaszaiban, a konfigurálástól kezdve a tesztelésen át a betanításig. A KPMG rendszer-bevezetési szolgáltatások része, hogy integrálja a kiválasztott ERP-megoldás architektúráját és folyamatait az ügyfélnél már meglévő rendszerkörnyezetbe. Szakértőink elvégzik a kiválasztott ERP-szoftver telepítését és konfigurálását a korábban meghatározott terjedelemnek megfelelően.

Segítséget nyújtunk a rendszer tesztelésében és oktatásában annak érdekében, hogy az megfeleljen a követelményeknek, a funkciók specifikációjának, a riportelvárásoknak, és hogy a szükséges interfészek a meglévő rendszerekhez rendelkezésre álljanak.

Munkatársaink végrehajtják a migrációs és átállási feladatokat.

ERP-rendszertámogatás (SAP,Microsoft, Oracle)

ERP-támogatás keretében a KPMG rendszeres technikai, jogszabály követési feladatokat lát el az ügyfél SAP, Microsoft, Oracle rendszerében. Meghatározott szolgáltatásiszint-megállapodások alapján kivizsgáljuk és javítjuk az ügyfeleink által jelzett rendszerhibákat. Támogatási szolgáltatásunk keretében implementáljuk a működés során felmerülő új igényeket. A rendszer életciklusához igazodva a gyártói ajánlásoknak megfelelően verzióváltásokat hajtunk végre. Támogatási feladataink közé tartozik az ügyfeleink részére nyújtott szakmai tanácsadói feladatok ellátása és a rendszerek időszakos felmérése, vizsgálata is.

BPR
IFRS-áttérés

BPR az implementáció előtt vagy után

Azok a vállalatok, amelyek elmulasztják az üzleti folyamatok újragondolását az ERP-rendszerek bevezetése előtt, sokkal valószínűbb, hogy a meglévő helytelen folyamatok mögé építenek be IT-megoldásokat. A KPMG BPR-szolgáltatást nyújt az implementáció előtt és után, ami lényegesen megnöveli ügyfeleink versenyképességét, működési hatékonyságát.

Ahhoz, hogy egy vállalat versenyképes legyen, a fókuszt az értékteremtő folyamatokra, a szolgáltatásai megkülönböztetésére, a szolgáltatásnyújtás sebességére és rugalmasságára kell, hogy összpontosítsa. Segítünk ügyfeleinknek felmérni a folyamatok érettségét az implementáció előtt és után, valamit meghatározni azt az ügyfélre szabott egységes működési modellt, amelyet sztenderd üzleti gyakorlatok és modellek mentén építünk fel. A KPMG megoldást nyújt ezen üzleti folyamatok integrációjára, mind meglévő, mind újonnan implementált ERP-rendszer esetén.

IFRS-áttérés rendszerszintű támogatása

Az IFRS bevezetése kötelezővé válik számos vállalat életében akár jogszabályi követelmények, akár a vállalatcsoport előírása alapján.

A KPMG szolgáltatásai lehetővé teszik a szükséges változási pontok azonosítását az új könyvelési sztenderdek, szabályok alapján és erre építve segítenek felkészülni a vállalatoknak azokra a szükséges beavatkozásokra, melyek az IT-rendszereiket érintik. Segítséget nyújtunk az új standardok IT-rendszerekbe történő átültetésében, beleértve a szükséges infrastrukturális és architekturális elemeket is. Mindehhez áttekintjük a meglévő IT-alkalmazásokat és felépítésüket, azonosítjuk és elemezzük a változtatási követelményeket, és megtervezzük az ütemezést és átállási folyamatokat.

Az IFRS-átállás változásokat implikálhat a vállalat adattárház-megoldásában, könyvelési és riportolási rendszereiben egyaránt. A felmérést követően dönthető el, hogy milyen módon, változtatással, átparaméterezéssel, vagy akár új rendszer bevezetéssel hajtható csak végre az áttérés. Döntést követően specifikációt készítünk. Akár a megfelelő szállítókiválasztást is támogatni tudjuk, illetve egyes rendszerekben mi is végre tudjuk hajtani ezeket a változásokat. Büszkén mondhatjuk, hogy széleskörű ismereteink vannak a jelenleg piacon elérhető IFRS-megoldásokról, mely jó alapot nyújt ügyfeleink megalapozott döntéshozatalának támogatásához.

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Kapcsolat