Az IFRS 9 várható veszteség számítási sztenderd bevezetése során jelentős tapasztalatokat gyűjtöttünk mind a modellezési módszertan kialakítása, mind a modellek IT rendszerekbe történő implementálása kapcsán. Az IFRS 9 modellek rendszeres frissítése és karbantartása jelentős kihívás elé állítja a pénzügyi szektor szereplőit, a COVID-19 pandémiát követően pedig még inkább középpontba kerültek felügyeleti szinten is az értékvesztés számítási módszertanok, különösképpen az előretekintő korrekciók módszertana és a szignifikáns hitelkockázat romlás szabályrendszerének a kialakítása. Szolgáltatásaink egyaránt lefedik az alkalmazandó módszertan kialakítását, IFRS 9 alapú kockázati paraméterek becslését, az új szabályozói elvárások beépítését, és kvantitatív alapú stage allokációs mechanizmus meghatározását.

  • Adatbázis összeállítás, adatok tisztítása összhangban az iparági jó gyakorlatokkal és a szabályozói elvárásokkal
  • Szabályozói sztendereknek/ajánlásoknak való megfelelés
  • Módszertani megoldások lifetime alapú kockázati paraméterek becsléséhez
  • Kvantitatív alapú stage allokációs módszertan, és komplex staging mechanizmus kiépítése
  • Makromodell fejlesztése az előretekintő várakozások beépítéséhez

     

     

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat