Csapatunk releváns tapasztalattal rendelkezik a behajtási üzleti modellek, illetve stratégiák döntéstámogató modellek segítségével való optimalizálása terén. Az intézmény saját adataira épülő, működési környezetét is figyelembe vevő behajtási modellek lehetővé teszik a cégek számára, hogy intézményspecifikus döntési algoritmusok alkalmazásával megfelelően részletes szegmentációs lépéseket követve hatékonyabb piaci stratégiákat alakítsanak ki behajtási folyamataik során. A fejlesztések során kiemelt hangsúlyt kap az automatizálási lehetőségek figyelembevétele, illetve a folyamatos modellfejlesztési lehetőségek megteremtése.

  • Adatbázis összeállítás, adatok tisztítása összhangban az iparági sztenderdekkel és a szabályozói elvárásokkal,
  • Statisztikai modellek fejlesztése, egy és többváltozós elemzések készítése, gépi tanuló algoritmusok alkalmazása
  • Geolokációs adatok felhasználása, geo-statisztikai elemzések készítése
  • Modellek kalibrációja és folyamatos finomhangolása
  • Modellekhez kapcsolódó folyamatok, szabályozások kialakítása
  • Modellek implementációjának támogatása

     

     

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat