Csapatunk támogatást nyújt a tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) és a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) alá tartozó modellek, kapcsolódó keretrendszer kialakításában. Külön szakértői csapat áll rendelkezésre az egyes rész-témák tekintetében, mint pl. a hitel-, a működési, piaci- illetve likviditás kockázati témák. A lent felsorolt üzleti szolgáltatásaink (illetve az eddigi tapasztalataink) magában foglalják a felügyeleti elvárásokkal való összevetéstől a modellfejlesztéseken (validációkon) keresztül a tőkeszámításba való beépülést is, külön figyelembe véve az intézmény komplexitását (arányosság elve).

Szolgáltatási területeink:

  • Irányítás és kontrollrendszerek (szabályozottság, belső ellenőrzés, stratégia)
  • Hitelkockázat (paraméterek modellezése, validálása)
  • Működési kockázat (jogi, IKT, reputációs kockázat)
  • Piaci kockázat (kereskedési könyvi kamat- és árfolyamkockázat)
  • Partner- és elszámolási kockázat
  • Banki könyvi kamatlábkockázat (átárazódási, bázis és opciós kockázat)
  • Likviditási kockázatok (likviditási és finanszírozási kockázatok)
  • Stressz tesztek (integrált, előretekintő módszertanok használata)
  • Üzleti modell elemzés (kvantitatív és kvalitatív elemzések és előrejelző modellek)
  • További ICAAP szerint releváns kockázatok

     

     

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat