Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) által kidolgozott szabályozástechnikai standardon alapuló EU Bizottsági rendelet szerint a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóinak 2021. üzleti évtől kezdődően az egységes elektronikus beszámolási formátumot (ESEF) kell alkalmazniuk és az éves jelentésüket teljes egészében a bővíthető hipertextjelölő nyelven (xHTML) kell elkészíteniük. További követelményként azok a tőzsdén jegyzett értékpapírt kibocsátó társaságok, amelyek a konszolidált pénzügyi kimutatásaikat az IFRS-ek szerint készítik el, a konszolidált pénzügyi kimutatásaikat a bővíthető üzletibeszámoló-nyelv (XBRL) alkalmazásaival kell megjelölniük, valamint az XBRL jelöléseket az egységes xHTML dokumentumokba Inline XBRL alkalmazásával szükséges beágyazniuk.

Az egységes elektronikus beszámolási formátum bevezetése kétlépcsős. Az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokban foglalt elsődleges pénzügyi kimutatások (pénzügyi helyzet kimutatás, eredménykimutatás, átfogó jövedelem kimutatás, cash flow-kimutatás, sajáttőkeváltozás-kimutatás) esetében részletes címkézés előírásával kell biztosítani az elsődleges pénzügyi kimutatások teljeskörű megjelölését 2021. üzleti évtől kezdődően.

Az IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz fűzött megjegyzések esetében blokkcímkézés előírásával kell biztosítani a megjegyzések teljes szakaszainak egy-egy taxonómiaelemmel történő megjelölését. Az erre való felkészülésre további egy év állt rendelkezésre, azaz az előírás első ízben a 2022. üzleti évre vonatkozó pénzügyi kimutatásokban alkalmazandó.

Az „XBRL képesség” és az ennek nyomán előálló éves jelentések jelenleg nem esnek könyvvizsgálati kötelezettség alá. A Bizottság felkérte az Európai Könyvvizsgálati Felügyeleti Szervek Bizottságát (CEAOB), hogy vizsgálja meg, hogy a gyakorlatban hogyan valósítható meg az „ESEF-audit” és lehetőleg nyújtson iránymutatást, melynek nyomán a szabályozás módosítása várható. A részletek még nem ismertek, de egy biztos: a megfelelést zárt, dokumentált, visszakereshető módon kell biztosítani mind a feladat IT vetületein, mind a kapcsolódó manuális folyamatokban.

A felkészülés az ESEF elvárásoknak való megfelelésre komoly IFRS és XBRL jártasságot igényel. A KPMG Smart Digital Finance csapata ehhez tud hatékony segítséget nyújtani a pénzügyi beszámolást végző területeknek a megfelelő IFRS taxonómiák és XBRL jelölések beazonosításával (taxonómia szótár elkészítésével), valamint a bevezetés technológiai támogatásával. Mindezt olyan módon, hogy annak minimális hatása legyen a bejáratott beszámolási folyamatokra.

Kapcsolódó szolgáltatásaink

Keressen minket felmerülő kérdés esetén!

   

Kapcsolat